Planowanie czasu pracy, nadgodziny, wynagrodzenia, zwolnienia, związki zawodowe – to jedne z tych skojarzeń, które pojawiają się w naszych głowach na hasło „prawo pracy” niemal automatycznie. Okazuje się jednak, że dziś tej gałęzi prawa – czy szerzej: „prawa zatrudnienia” lub „prawa HR” – nie można ograniczać do tradycyjnego kanonu prawa pracy. To, co zwykliśmy rozumieć przez to pojęcie, wprawdzie nadal w nim jest, niemniej jednak pojawiają się w nim także nowe elementy, o których kiedyś byśmy nie pomyśleli.

Z sondy przeprowadzonej przez nas wśród prawników wynika, że dziś kancelarie prawne dostają zupełnie innego rodzaju pytania od pracodawców niż kiedyś.