Do sądów trafia coraz mniej pozwów PIP o ustalenie istnienia stosunku pracy. W ubiegłym roku mniej cywilnych kontraktów przekształcili też sami pracodawcy.
Domniemanie istnienia stosunku pracy oraz ograniczenie biurokratycznych procedur związanych z kontrolą firm to przykładowe propozycje Państwowej Inspekcji Pracy na uskutecznienie walki z nadużywaniem zatrudnienia na kontraktach cywilnoprawnych. PIP przedstawiła je na wczorajszym posiedzeniu Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP (wraz z raportem na temat stosowania umów cywilnoprawnych). ROP przyznaje, że trzeba te postulaty rozważyć, najprawdopodobniej niedługo po wyborach parlamentarnych. Ich zapał studzi jednak Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Jest problem