Szacowana przez MRPiPS stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w końcu maja br. 5,4 proc. i była o 0,7 proc. niższa niż rok temu – poinformowała w czwartek minister rodziny, pracy i polityki społecznej Bożena Borys-Szopa. Po raz ostatni niższą stopę bezrobocia odnotowano we wrześniu 1990 r.

Szacowana przez MRPiPS stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w końcu maja br. 5,4 proc. i była o 0,7 proc. niższa niż rok temu i o 0,2 proc. niższa niż w kwietniu br.

"Po raz ostatni niższą stopę bezrobocia odnotowano we wrześniu 1990 r. i wyniosła ona wówczas 5 proc. (...) Począwszy od 1991 r. nigdy wskaźnik bezrobocia w maju nie był niższy niż w maju tego roku" - podkreśliła minister.

Ze wstępnych danych MRPiPS wynika, że liczba bezrobotnych w końcu maja 2019 r. wyniosła 907,1 tys. osób i w porównaniu do końca kwietnia br. spadła o 31,2 tys. (3,3 proc.). W porównaniu z majem 2018 r. liczba bezrobotnych była niższa o 95 tys. (spadek o 9,5 proc.).

Spadek liczby bezrobotnych w maju odnotowano we wszystkich województwach, jednak najsilniejszy (procentowy) miał miejsce w województwach: warmińsko-mazurskim (5,8 proc.), zachodniopomorskim (4 proc.), podlaskim (3,7 proc.) oraz śląskim (3,7 proc.).

"O spadku bezrobocia zadecydował niewątpliwie spadek nowych rejestracji bezrobotnych oraz wysoki odpływ z bezrobocia głównie z powodu podejmowania pracy, co związane jest z przyspieszeniem prac sezonowych, zarówno w budownictwie, rolnictwie, ogrodnictwie, jak i w leśnictwie z uwagi na dobre warunki atmosferyczne" - powiedziała minister Borys-Szopa.

Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w maju 2019 r. wyniosła według wstępnych danych 122,3 tys. i w porównaniu do kwietnia 2019 r. wzrosła o 3,5 tys., czyli o 2,9 proc.

Wiceminister Stanisław Szwed zwrócił uwagę, że z danych Eurostatu wynika, że w kwietniu br. stopa bezrobocia w Polsce wynosiła 3,7 proc. - to znacznie poniżej średniej europejskiej, która w kwietniu (po uwzględnieniu czynników sezonowych) wyniosła w strefie euro 7,6 proc., a w całej UE – 6,4 proc. "Ta statystyka pokazuje, że sytuacja na rynku pracy w naszym kraju jest dobra, a w niektórych województwach - bardzo dobra" - podkreślił wiceszef MRPiPS.

Poinformował, że spada również odsetek młodych osób pozostających bez pracy. "Jeszcze nie tak dawno mieliśmy bezrobocie ludzi młodych na poziomie 25 proc., dzisiaj to jest 11 proc." - powiedział.

Wiceminister poinformował, że w tej kadencji nie będzie procedowany przygotowany już projekt ustawy o rynku pracy, który przewidywał m.in. zwiększenie elastyczności działania urzędów pracy. "To wynika po prostu z kalendarza prac parlamentu. Mamy jeszcze kilka posiedzeń parlamentu, projekt jest obszerny i po prostu czasowo nie zdążylibyśmy go rozpatrzyć" - powiedział.

Projekt przewidywał też ułatwienia w dostępie cudzoziemców do polskiego rynku pracy. "Ustawę dotyczącą polityki emigracyjnej jako całość przygotowuje MSWiA (...). Jeżeli chodzi o politykę emigracyjną, my mamy dobre rozwiązania, a na tle innych krajów europejskich - bardzo dobre. To też pokazuje, że osób z państw trzecich, głównie z Ukrainy, jest w Polsce dużo" - powiedział wiceminister. "W tym zakresie na dzisiaj zmian nie przewidujemy, co nie oznacza, że dyskusji na ten temat nie trzeba prowadzić" - dodał.