Rodzice do zasady są chronieni przed zwolnieniem w trakcie korzystania z urlopów rodzicielskich. Dowiedz się, czy możliwe jest natomiast zwolnienie pracownika na urlopie wychowawczym.

Ochrona stosunku pracy przysługuje pracownicy, która złoży wniosek o urlop wychowawczy - pracodawca ma obowiązek jej go udzielić maksymalnie na trzy lata.

Zwolnienie pracownika na wychowawczym jest możliwe tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, lub gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownicy.

Podobnie jak w przypadku urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego, powracający pracownik ma ustawowo zagwarantowane prawo powrotu do pracy na stanowisko, jakie zajmował przed rozpoczęciem urlopu, z wynagrodzeniem nie niższym od wynagrodzenia za pracę przysługującego przed urlopem.

O ochronie pracownika podczas urlopu rodzicielskiego i macierzyńskiego przeczytasz tutaj >>