Część członków korpusu służby cywilnej z powodu niskich wynagrodzeń w urzędach wojewódzkich rozważa prowadzenie strajku włoskiego. Czy taka forma protestu jest dozwolona?
Nie. Zgodnie z art. 78 ustawy z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1559) członkowi korpusu nie wolno uczestniczyć w strajku lub akcji protestacyjnej zakłócającej pracę urzędu.