statystyki

Rada gminy nie może nakładać na pracowników urzędu dodatkowych obowiązków

autor: Marcin Nagórek13.04.2019, 15:30
Gmina powinna przede wszystkim działać na podstawie i w granicach prawa. A istniejące mechanizmy prawne nie przewidują umocowania dla rady gminy do wkraczania w sferę stosunków pracowniczych, co powoduje, że projekt opisywanej uchwały jest wadliwy.

Gmina powinna przede wszystkim działać na podstawie i w granicach prawa. A istniejące mechanizmy prawne nie przewidują umocowania dla rady gminy do wkraczania w sferę stosunków pracowniczych, co powoduje, że projekt opisywanej uchwały jest wadliwy.źródło: ShutterStock

Jesteśmy małą gminą. Chcemy wprowadzić system poboru podatków i opłat przez inkasentów. Wójt w ramach oszczędności przygotował projekt uchwały przewidujący, że inkasentami będą pracownicy urzędu gminy, którzy będą pobierać opłaty w ramach swoich obowiązków służbowych. Czy będzie to zgodne z prawem?

Na mocy art. 19 pkt 2 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1445 ze zm.) rada gminy w drodze uchwały może zarządzić pobór opłat i podatków lokalnych w drodze inkasa oraz określić inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso. Może także wprowadzić obowiązek prowadzenia przez inkasentów ewidencji osób zobowiązanych do uiszczania opłaty miejscowej oraz określić szczegółowy zakres danych zawartych w tej ewidencji, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego poboru opłaty miejscowej. Z literalnego brzmienia tego przepisu nie wynika wprost, że inkasentem np. podatku może być pracownik urzędu gminy. Wątpliwość w tym zakresie usuwa jednak zarówno orzecznictwo nadzorcze regionalnych izb obrachunkowych, jak i orzecznictwo sądowoadministracyjne (m.in. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 6 czerwca 2017 r., sygn. akt II FSK 536/17; wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 10 października 2013 r., sygn. akt I SA/Bk 49/14).

Kluczowym problemem nie jest jednak samo wyznaczenie inkasenta, lecz to, że czynności inkasa będą wykonywane przez pracownika urzędu gminy w ramach obowiązków służbowych (urzędniczych). A to już jest problematyczne pod względem prawnym. Przede wszystkim wykracza poza delegację ustawową dla rady gminy wynikającą z art. 19 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Jest ona jednoznaczna w swej treści i nie zawiera umocowania do wkraczania w sferę stosunków pracowniczych, jakie istnieją między pracownikiem danego urzędu gminy a gminą reprezentowaną przez wójta. W tym kontekście można odwołać się do regulacji ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1260 ze zm.). W art. 2 pkt 3 tego aktu postanowiono, że jej przepisy stosuje się do pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, jednostkach pomocniczych gmin, gminnych jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych. Zgodnie zaś z art. 7 pkt 1 tej samej ustawy, co do zasady, czynności w sprawach z zakresu prawa pracy za urzędy gminy wykonuje wójt (burmistrz, prezydent miasta).


Pozostało 43% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
9,80 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Dowiedz się więcej

Galerie

Polecane