statystyki

Rada gminy nie może nakładać na pracowników urzędu dodatkowych obowiązków

autor: Marcin Nagórek13.04.2019, 15:30
Gmina powinna przede wszystkim działać na podstawie i w granicach prawa. A istniejące mechanizmy prawne nie przewidują umocowania dla rady gminy do wkraczania w sferę stosunków pracowniczych, co powoduje, że projekt opisywanej uchwały jest wadliwy.

Gmina powinna przede wszystkim działać na podstawie i w granicach prawa. A istniejące mechanizmy prawne nie przewidują umocowania dla rady gminy do wkraczania w sferę stosunków pracowniczych, co powoduje, że projekt opisywanej uchwały jest wadliwy.źródło: ShutterStock

Jesteśmy małą gminą. Chcemy wprowadzić system poboru podatków i opłat przez inkasentów. Wójt w ramach oszczędności przygotował projekt uchwały przewidujący, że inkasentami będą pracownicy urzędu gminy, którzy będą pobierać opłaty w ramach swoich obowiązków służbowych. Czy będzie to zgodne z prawem?

Na mocy art. 19 pkt 2 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1445 ze zm.) rada gminy w drodze uchwały może zarządzić pobór opłat i podatków lokalnych w drodze inkasa oraz określić inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso. Może także wprowadzić obowiązek prowadzenia przez inkasentów ewidencji osób zobowiązanych do uiszczania opłaty miejscowej oraz określić szczegółowy zakres danych zawartych w tej ewidencji, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego poboru opłaty miejscowej. Z literalnego brzmienia tego przepisu nie wynika wprost, że inkasentem np. podatku może być pracownik urzędu gminy. Wątpliwość w tym zakresie usuwa jednak zarówno orzecznictwo nadzorcze regionalnych izb obrachunkowych, jak i orzecznictwo sądowoadministracyjne (m.in. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 6 czerwca 2017 r., sygn. akt II FSK 536/17; wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 10 października 2013 r., sygn. akt I SA/Bk 49/14).

Kluczowym problemem nie jest jednak samo wyznaczenie inkasenta, lecz to, że czynności inkasa będą wykonywane przez pracownika urzędu gminy w ramach obowiązków służbowych (urzędniczych). A to już jest problematyczne pod względem prawnym. Przede wszystkim wykracza poza delegację ustawową dla rady gminy wynikającą z art. 19 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Jest ona jednoznaczna w swej treści i nie zawiera umocowania do wkraczania w sferę stosunków pracowniczych, jakie istnieją między pracownikiem danego urzędu gminy a gminą reprezentowaną przez wójta. W tym kontekście można odwołać się do regulacji ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1260 ze zm.). W art. 2 pkt 3 tego aktu postanowiono, że jej przepisy stosuje się do pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, jednostkach pomocniczych gmin, gminnych jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych. Zgodnie zaś z art. 7 pkt 1 tej samej ustawy, co do zasady, czynności w sprawach z zakresu prawa pracy za urzędy gminy wykonuje wójt (burmistrz, prezydent miasta).


Pozostało jeszcze 43% treści

2 dostępy do wydania cyfrowego DGP w cenie
9,80 zł Za pierwszy miesiąc.
Oferta autoodnawialna
PRENUMERATA 2020
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Dowiedz się więcej

Galerie

Polecane