Sejm uchwalił w piątek ustawę dot. uregulowania niektórych spraw związanych z uznawaniem kwalifikacji zawodowych w przypadku tzw. twardego brexitu. Kwestie te dotyczą m.in. Polaków, którzy uzyskali kwalifikacje zawodowe w Wielkiej Brytanii, a chcą pracować w Polsce.

Za uchwaleniem ustawy głosowało 376 posłów, przeciw było 2 posłów, 2 wstrzymało się od głosu.

Projekt ustawę o uregulowaniu niektórych spraw związanych z uznawaniem kwalifikacji zawodowych w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Atomowej bez zawarcia umowy, o której mowa w art. 50 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej, przedłożył minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Ustawa przewiduje możliwość uznawania w Polsce kwalifikacji zawodowych nabytych w Zjednoczonym Królestwie przez obywateli polskich i obywateli innych państw unijnych w tzw. sytuacji bezumownego brexitu. Wiceminister nauki Piotr Dardziński zapewnił podczas środowego posiedzenia sejmowej komisji, że projekt to "odpowiedź na potrzeby definiowane przez Polaków w Zjednoczonym Królestwie".

W ustawie uwzględniono poprawki biura legislacyjnego. Zakładają one, że ustawa wejdzie w życie z dniem wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE bez zawarcia umowy - a nie, jak pierwotnie przewidywał projekt - 30 marca br. W ustawie zapisano, że dzień wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej bez zawarcia umowy ogłosi w „Monitorze Polskim" minister właściwy do spraw członkostwa Polski w UE.

Andrzej Kryj (PiS) podczas drugiego czytania w czwartek zwrócił uwagę, że w sytuacji bezumownego brexitu kwalifikacje zawodowe uzyskane w Zjednoczonym Królestwie zaczną być traktowane jak kwalifikacje nabyte poza UE. "Oznacza to, że ich uznawanie będzie odbywało się na podstawie przepisów odrębnych. Co zmusi osoby posiadające takie kwalifikacje do przeprowadzenia znacznie bardziej czasochłonnych i kosztownych postępowań nostryfikacyjnych. (...) Aby nie dopuścić do takiej sytuacji został przedłożony powyższy projekt".

Anna Wasilewska (PO-KO) powiedziała wtedy z kolei, że jej partia "pozytywnie ocenia proponowany kształt regulacji". "To pomoc w wykonaniu zawodu po powrocie do Polski" - oceniła.

Ustawa przewiduje, że zachowają moc wydane przed ewentualnym brexitem decyzje o uznaniu w Polsce kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego albo do podejmowania lub wykonywania działalności regulowanej, nabytych w Zjednoczonym Królestwie. Zachować mają też moc decyzje o uznaniu w Polsce kwalifikacji zawodowych obywateli Wlk. Brytanii (i członków ich rodzin) nabytych w którymś z krajów unijnych.

W ustawie znalazł się przepis dotyczący obywateli, którzy już wystąpili z wnioskiem o uznanie kwalifikacji zawodowych. W przepisach przedłużono okres rozpatrywania tych wniosków poza ewentualny termin twardego brexitu. Ponadto osoby, które rozpoczęły lub rozpoczną pozyskiwanie kwalifikacji zawodowych w Zjednoczonym Królestwie, w ciągu 3 lat będą mogły uzyskać uznanie tych kwalifikacji w Polsce.

Ustawa przewiduje też, że wydane przed ewentualnym twardym brexitem decyzje o uznaniu kwalifikacji zawodowych usługodawcy, których stroną jest obywatel Zjednoczonego Królestwa (albo członek jego rodziny), zostaną wygaszone z dniem wejścia w życie ustawy.

Zgodnie z ustawą utracić mają ważność europejskie legitymacje zawodowe wydane obywatelom Zjednoczonego Królestwa oraz członkom ich rodzin.