Konfederacja Lewiatan proponuje wydłużenie okresu, na jaki rejestrowane jest oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy obcokrajowcowi. Jest to jeden z postulatów zgłoszonych przez organizację do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS).
Ich zasadniczym celem ma być usprawnienie postępowań związanych z legalizacją zatrudnienia osób spoza UE w Polsce oraz spowodowanie, że będziemy dla nich atrakcyjnym rynkiem pracy.
– W obecnej sytuacji polskie firmy muszą konkurować o pracowników z zagranicy z przedsiębiorcami z innych państw – mówi Robert Lisicki, dyrektor departamentu pracy Konfederacji Lewiatan.
Dodaje, że taką konkurencję stanowią nie tylko Niemcy, gdzie od przyszłego roku zaczną obowiązywać przepisy ułatwiające dostęp do tamtejszego rynku pracy, ale też Czechy, gdzie zostały już wdrożone.
Organizacja postuluje wprowadzenie czterech rozwiązań. Pierwszym z nich jest wydłużenie okresu, na jaki rejestrowane jest w powiatowym urzędzie pracy (PUP) oświadczenie o powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi. Dziś jest to 6 miesięcy, a zdaniem Lewiatana powinno to być 18 miesięcy. Konfederacja wskazuje, że system oświadczeniowy jest teraz dobrze uregulowaną i uszczelnioną procedurą legalizacji zatrudnienia obcokrajowców. Dlatego dłuższy czas ważności tego dokumentu odciążyłby zarówno pośredniaki, jak i urzędy wojewódzkie, które rozpatrują wnioski o zezwolenia na pracę.
Druga propozycja pracodawców dotyczy umieszczania w paszporcie cudzoziemca odcisku stempla. Co do zasady jest on zamieszczany przez służby wojewody zaraz po złożeniu wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt wraz z wymaganymi do tego dokumentami.
– Przepisy nie określają, kiedy dokładnie odcisk stempla powinien znaleźć się w paszporcie, a z doświadczeń naszych członków wynika, że czasami następuje to dopiero po weryfikacji treści złożonych dokumentów – podkreśla Robert Lisicki
Szybkie uzyskanie stempla jest o tyle istotne, że pozwala na legalizację pobytu od dnia złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia do wydania ostatecznej decyzji. Lewiatan chce więc, aby w przepisach wprowadzony został maksymalny termin siedmiu dni na umieszczenie odcisku.
Następna kwestia, na którą zwracają uwagę pracodawcy, to zróżnicowane w skali całego kraju wymagań urzędów wojewódzkich dotyczących dokumentów, jakie należy dołączać do wniosków o zezwolenia na pracę lub na pobyt i pracę. W ocenie organizacji powinny one zostać ujednolicone.
Wreszcie Lewiatan proponuje odejście od konieczności przechodzenia pełnej procedury uzyskiwania wspomnianych zezwoleń, gdy cudzoziemiec miałby zmienić stanowisko pracy w ramach struktury firmy.
– Dotyczy to np. sytuacji, gdy pracodawca chciałby awansować pracownika, ale na decyzji w sprawie zezwolenia jest podane konkretne stanowisko jego zatrudnienia. Konieczność ponownego przechodzenia postępowania jest dużym utrudnieniem. Wystarczyłoby tylko wystąpienie o zmianę decyzji – wyjaśnia Robert Lisicki.