Po urlopie macierzyńskim i rodzicielskim zatrudniony otrzyma urlop wypoczynkowy zawsze w pełnym wymiarze. Szczegóły poznasz w naszym urlopowym poradniku.

Pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę przysługuje w każdym roku kalendarzowym 20 dni (jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat) lub 26 dni (jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat) płatnego urlopu wypoczynkowego - i nie traci do niego prawa po przerwach w pracy na urlopy rodzicielskie.

Urlop po macierzyńskim i rodzicielskim

Co do zasady o terminie urlopu decyduje pracodawca, który może nie zgodzić się na termin zaproponowany przez podwładnego, a nawet może go z już rozpoczętego wypoczynku odwołać.

Zobacz powody, dla których szef może nie zgodzić się na urlop >>

Jednak pracodawca nie może odmówić urlopu wypoczynkowego pracownikowi, którzy chce z niego skorzystać tuż po urlopie macierzyńskim lub ojcowskim - i złożył w tej sprawie wniosek. Pracodawca ma wtedy obowiązek udzielić urlopu, jeśli pomiędzy ostatnim dniem pobytu na macierzyńskim a pierwszym dniem urlopu wypoczynkowego nie było żadnej przerwy.

Urlop wypoczynkowy przysługujący za urlop macierzyński (i ojcowski) oraz rodzicielski nie ulega obniżeniu - dlatego za obydwa te urlopy pracownikowi przysługuje urlop wypoczynkowy w pełnym wymiarze. Pracownik może więc wnioskować o udzielenie mu urlopu zaległego i urlopu bieżącego, w pełnym wymiarze przysługującym zatrudnionemu.