Po urlopie wychowawczym pracownikowi przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze proporcjonalnym. Co to oznacza? Szczegóły wyjaśniamy w naszym urlopowym poradniku.

Pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę przysługuje w każdym roku kalendarzowym 20 dni (jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat) lub 26 dni (jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat) płatnego urlopu wypoczynkowego - i nie traci do niego prawa po przerwach w pracy na urlopy rodzicielskie.

Przerwy i urlop: Ile przysługuje ci wolnego w pracy >>

Urlop wychowawczy

Okres korzystania z urlopu wychowawczego może wpływać na wymiar przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego. Zgodnie z przepisami, pracownikowi powracającemu do pracy u dotychczasowego pracodawcy po trwającym co najmniej 1 miesiąc okresie nieświadczenia pracy przysługuje bowiem urlop wypoczynkowy w wymiarze proporcjonalnym, jaki pozostał do końca roku kalendarzowego lub końca zatrudnienia w danym roku kalendarzowym (przy umowie na czas określony).

Przy urlopie wychowawczym wypoczynek nie ulga jednak obniżeniu, jeśli pracownik najpierw nabył prawo do urlopu wypoczynkowego w danym roku kalendarzowym (z dniem 1 stycznia), a dopiero potem skorzystał z urlopu wychowawczego. Zatrudniony zachowuje wtedy prawo do pełnego wymiaru urlopu wypoczynkowego - zarówno wtedy, gdy wróci do pracy w tym samym roku kalendarzowym, jak i gdy pozostanie na urlopie wychowawczym do końca roku i dłużej.

Za czas przebywania na urlopie wychowawczym pracownik nie nabywa prawa do urlopu wypoczynkowego. I dopiero w roku, w którym pracownik powraca do pracy po urlopie wychowawczym, przysługuje mu prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym do okresu zatrudnienia pozostałego do końca roku lub końca zatrudnienia.

Więcej o urlopie proporcjonalnym przeczytasz tutaj >>