Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) przygotowuje projekt ustawy o zatrudnieniu wspomaganym, które ma uzupełnić dotychczasowe formy aktywizacji zawodowej osób z dysfunkcjami zdrowotnymi.
O nowych formach wspierania zatrudnienia była mowa podczas konferencji organizowanej przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
– Rozwiązania przewidziane w projekcie będą skierowane do osób, które mają największe trudności w samodzielnym znalezieniu pracy, oraz dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Będą im pomagać agencje zatrudnienia wspomaganego oraz trenerzy pracy – mówił Krzysztof Michałkiewicz, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej oraz pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych.
Rolą trenera będzie wsparcie nie tylko przy szukaniu zatrudnienia, ale też jego podejmowaniu oraz utrzymaniu.
W resorcie trwają też prace nad projektem nowelizacji ustawy o rehabilitacji, a zawarte w niej zmiany mają ułatwiać pracodawcom zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami.
Elżbieta Rafalska, szefowa MRPiPS, informowała o najnowszych danych GUS, z których wynika, że w III kwartale 2018 r. współczynnik aktywności zawodowej niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym wynosi 30,2 proc., a wskaźnik zatrudnienia 28,2 proc.
– Sytuacja tych osób na rynku pracy systematycznie się poprawia, ale wciąż ich aktywizacja zawodowa pozostaje dużym wyzwaniem – oceniła.
Marlena Maląg, prezes PFRON, zwracała uwagę na rekordowy w tym roku budżet funduszu, który sięga 5,5 mld zł. – Z tego 3,5 mld zł trafi do pracodawców na dofinansowania wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników oraz na refundację składek dla osób prowadzących działalność gospodarczą – wskazywała.
Dodatkowo po raz pierwszy pula pieniędzy przeznaczana dla samorządów powiatowych i wojewódzkich na rehabilitację zawodową i społeczną przekroczyła 1 mld zł. Co ważne, PFRON przeznaczy też więcej pieniędzy na realizację własnych programów. Łącznie na ten cel jest prawie 0,5 mld zł, o 130 mln zł więcej niż w ubiegłym roku.