Dopuszczenia do służby w Państwowej Straży Pożarnej osób, które mieszkają w Polsce co najmniej pół roku – a więc również obcokrajowców – domaga się autor petycji, którą jutro ma się zająć sejmowa komisja.
Znalazł się w niej postulat nowelizacji ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1313 ze zm.) w zakresie zniesienia wymogu posiadania obywatelstwa polskiego dla pełniących tę służbę.
– Jeśli władze nie dopuszczą do pracy w Państwowej Straży Pożarnej obcokrajowców, będziemy krajem z niewystarczającą liczbą strażaków – przekonuje autor petycji (BKSP-145-422/18). W jego ocenie negatywny wpływ na sytuację kadrową w straży pożarnej mogą mieć m.in. postulaty związków zawodowych służb mundurowych, które chcą wymóc na stronie rządowej przywrócenie dla wszystkich funkcjonariuszy możliwości przechodzenia na emeryturę po 15 latach, bez względu na wiek. Co więcej, sytuacja demograficzna oraz emigracja Polaków do innych krajów UE wymuszą na polskim rządzie przyjmowanie do służby obcokrajowców.
Co na to posłowie? To się wkrótce okaże. Na razie Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu oceniło, że „żądanie zawarte w petycji jest warte rozważenia”. A to dlatego, że zniesienie wymogu posiadania obywatelstwa polskiego dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej jest dopuszczalne w świetle art. 60 Konstytucji. Z przepisu tego wynika bowiem jedynie „obowiązek ustanowienia unormowania zawierającego przejrzyste kryteria doboru kandydatów do służby publicznej oraz stworzenia odpowiednich gwarancji proceduralnych w tym zakresie”. Sejmowi eksperci wskazują, że ustawodawca może podjąć decyzję w zakresie dopuszczenia obcokrajowców do pełnienia służby.
A co o pomyśle sądzą związkowcy? – Byłbym bardzo ostrożny w dopuszczaniu do służby cudzoziemców już po sześciu miesiącach pobytu w Polsce – mówi Rafał Jankowski, przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych. – To nie jest bowiem praca, tylko służba z narażeniem zdrowia i życia, której ważnym elementem jest patriotyzm – dodaje.
W ocenie związkowców nie powinno być przeszkód, aby do służb przyjmować cudzoziemców. Szczególnie cenne byłoby pozyskiwanie do resortów siłowych fachowców, których wiedza byłaby wykorzystywana do poprawy bezpieczeństwa kraju. – Ale takie osoby muszą być zasymilowane ze społeczeństwem. I powinny przejść procedurę związaną z nabyciem polskiego obywatelstwa – dodaje Rafał Jankowski.