Sześć dni płatnego urlopu szkoleniowego otrzymają pielęgniarki i położne na mocy nowelizacji ustawy o swoim zawodzie. To realizacja porozumienia, które środowisko zawarło z ministrem zdrowia na początku lipca. Projekt wprowadzający taki zapis trafił właśnie do wykazu prac legislacyjnych rządu.
Obecnie pielęgniarki, które chcą wziąć udział np. w szkoleniach, konferencjach i kursach naukowych, muszą poświęcić na to swój urlop wypoczynkowy. Tymczasem, podobnie jak lekarze, mają obowiązek dokształcania się i aktualizowania wiedzy. Dlatego – w ocenie środowiska – tak jak lekarzom powinien im przysługiwać urlop szkoleniowy.
Taka gwarancja znalazła się w porozumieniu zawartym 9 lipca br. pomiędzy Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych i Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych a Ministerstwem Zdrowia i Narodowym Funduszem Zdrowia. Zgodnie z nim takie uprawnienie ma obowiązywać od nowego roku.
Projektowana nowelizacja wprowadzić ma urlop szkoleniowy w wymiarze sześciu dni roboczych rocznie, który będzie płatny według zasad obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy. Wolne przysługiwać będzie osobom podnoszącym kwalifikacje zawodowe w formach innych niż określone w art. 66 ust. 1 ustawy z 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 123 ze zm.), czyli nie w ramach kształcenia podyplomowego.
Na wprowadzenie sześciodniowego urlopu szkoleniowego czekają także lekarze rezydenci. Im również zagwarantowano takie uprawnienie – w umowie kończącej ich protest, zawartej 8 lutego br. pomiędzy ministrem zdrowia i Porozumieniem Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy.
Na razie zapis przyznający tej grupie wolne na samokształcenie wprowadzono do wszystkich programów specjalizacyjnych. Będzie można je wykorzystać na udział w konferencjach, kursach naukowych, doskonalących i innych szkoleniach. Dni niewykorzystane w danym roku specjalizacji nie będą przechodzić na kolejne lata szkolenia. Regulacja ta ma wejść w życie od nowego roku.
Rezydenci jednak chcą gwarancji w akcie wyższego rzędu. – Czekamy na zapisy ustawowe, program specjalizacji to nie jest akt prawny. Taki zapis nic nie zmienia i nie zmusi dyrektorów do realizacji tego uprawnienia. Tym bardziej że program specjalizacji zmienia się jednym podpisem, bez konsultacji z kimkolwiek – zwraca uwagę Marcin Sobotka z Porozumienia Rezydentów OZZL. Jak dodaje, młodzi medycy oczekują, że urlop szkoleniowy zagwarantuje im nowelizacja ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, która jest właśnie przygotowywana w resorcie – z udziałem środowiska.
Etap legislacyjny
Projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej umieszczony w wykazie prac legislacyjnych rządu