Województwa będą mogły nadal decydować o podziale pieniędzy na aktywizację bezrobotnych . Resort rodziny wycofał się z propozycji odebrania im tego prawa.
Projekt ustawy o rynku pracy to kolejna próba ograniczania przez rząd kompetencji samorządów wojewódzkich, tym razem w zakresie oddziaływania na regionalne rynki pracy. Taki jest główny zarzut, jaki przygotowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przepisom stawiają marszałkowie województw. Krytyczne uwagi w tej kwestii przedstawił m.in. Związek Województw RP oraz Konwent Dyrektorów Wojewódzkich Urzędów Pracy (WUP).

Wygaszanie programów