Trwa rządowa operacja namierzania i wydalania z Polski pracowników pochodzących z kraju Kim Dzong Una. Wojewodowie wycofali już ponad 100 zezwoleń na pobyt czasowy takich osób.Jak ustaliliśmy na początku lipca, przed wojewodami w I instancji administracyjnej toczyło się 137 postępowań. Wydano już 112 decyzji o cofnięciu zezwoleń, a 55 postępowań umorzono – ale tylko dlatego, że okres ważności zezwolenia wcześniej upłynął.