Kodeks pracy dopuszcza wykonywanie obowiązków w niedziele i święta na podstawie kilku wyjątków. Jeden z nich dotyczy świadczenia tzw. usług ponadnarodowych, odbieranych poza terytorium Polski. Czy taki rodzaj pracy zawsze uzasadnia zlecanie zadań w dni wolne dla większości zatrudnionych?
Świadczący usługi odbierane poza granicami Polski mogą pracować w niedziele i święta na podstawie art. 15110 pkt 11 lit. a k.p. Przepis ten miał ułatwić rozwój centrów oferujących wsparcie działalności biznesowej (tzw. centra usług wspólnych lub call center). Mogą z niego jednak skorzystać wszystkie firmy, o ile spełnią określone w ustawie warunki. Przede wszystkim trzeba rozważyć, czy zadania na rzecz zagranicznych odbiorców mogą być świadczone w niedziele lub święto, nawet jeśli ich wykonywanie w tym dniu nie jest konieczne (dla przykładu – gdy nie jest konieczny bezpośredni kontakt z klientem zewnętrznym, a wymagane jest jedynie przygotowywanie dokumentów lub prezentacji, które nie muszą być wysłane za granicę w dniu zwyczajowo wolnym od pracy). Kwestia ta nie jest rozstrzygnięta w przepisach. Moim zdaniem pracownicy powinni wysyłać efekty swojej pracy do zagranicznego odbiorcy w niedzielę lub święto, tak aby uniknąć wątpliwości, czy niezbędne było przyjście do biura w taki dzień.
Dodatkowo odbiorca usługi musi znajdować się w państwie, w którym niedziela lub polskie święto jest dniem pracującym. Dobrym przykładem mogą być zadania wykonywane w ostatni dzień polskiego weekendu na rzecz podmiotów funkcjonujących w Dubaju, gdzie tydzień pracy zaczyna się w niedzielę i kończy w czwartek. Zadania mogą być też wykonywane w dni świąteczne, które nie są obchodzone w państwie, dokąd usługa jest wysyłana (np. poniedziałek wielkanocny nie jest dniem wolnym od pracy w Stanach Zjednoczonych).
Co istotne, na omawianej podstawie dopuszczalne jest świadczenie wszystkich tych usług, które są wykonywane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej lub urządzeń telekomunikacyjnych. Będzie to przede wszystkim praca za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innego komunikatora, np. Skype. Tylko osoby bezpośrednio świadczące takie usługi oraz wspierające możliwość ich wykonywania (np. serwis techniczny z zakresu IT) mogą być obecne w pracy w niedziele i święta.