Aktywizacja zawodowa kobiet może przynieść polskiej gospodarce dodatkowo 50 mld zł do 2025, wynika z raportu "Praca i przedsiębiorczość kobiet - potencjał do wykorzystania w Polsce", zrealizowanego przez Deloitte na zlecenie firmy Coca-Cola.

"Nasze szacunki wskazują, że możliwy jest w krótkim okresie wzrost liczby aktywnych zawodowo kobiet o 175 tys., co w związku z istnieniem tzw. bezrobocia naturalnego przełoży się na 161 tys. pracujących Polek. W efekcie może to wygenerować dodatkowo nawet ponad 50 mld zł PKB do 2025 roku oraz ponad 19 mld zł więcej danin publicznych" - czytamy w raporcie.

Ok. 4 mln Polek w wieku 20-64 lat biernych zawodowo stanowi realny potencjał polskiej gospodarki, wskazano w raporcie.

Według jego autorów, wiele biernych zawodowo kobiet byłoby w stanie rozważyć założenie własnej działalności gospodarczej.

"Dzisiaj na rynku pracy jest miejsce dla każdej z nas, bo kompetencje kobiet są unikalne i bezwzględnie trudne do przecenienia. Ważne, abyśmy ten czas mogły dobrze wykorzystać. Mamy nadzieję, że Konstytucja dla biznesu dostarczy rozwiązań, które pozwolą kobietom rozwinąć się jeszcze bardziej, a te które zastanawiają się czy warto być aktywną zawodowo, skłoni do wejścia na rynek pracy" - powiedziała minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz podczas prezentacji raportu w Sejmie RP.

Autorzy raportu wskazują, że wsparciu aktywizacji kobiet służą m.in. rządowe propozycje dla początkujących przedsiębiorców i przedsiębiorczyń wydłużenia okresu opłacania obniżonych składek społecznych.

"Możliwe, że z tego rozwiązania skorzysta wiele dzisiaj biernych zawodowo kobiet. W podobnym kierunku idzie także propozycja obniżenia danin publicznych opłacanych przez przedsiębiorców, którzy nie generują wystarczająco dużych przychodów" - czytamy w raporcie.

"Zrównoważony rozwój polskiej gospodarki wymaga inwestycji w kapitał ludzki. Obecnie wśród największych wyzwań rynku pracy są niewykorzystane zasoby ludzkie, w tym też kobiet. Polki aktywne zawodowo to nadal 62% całej populacji. To znaczy, że 4 na 10 z nas nie podejmuje pracy i nawet jej nie szuka. Wierzymy jednak, że do pracy można wrócić. My jako Coca-Cola, pracodawca, staramy się globalnie zaangażować w aktywizację zawodową kobiet. Wspólnie z Fundacją Sukcesu Pisanego Szminką uruchomiliśmy w Polsce jeden z największych programów aktywizacji zawodowej 'Sukces to Ja'. W ciągu półtora roku udało nam się przeszkolić 10 tysięcy kobiet. Wiemy jak duży, ciągle niewykorzystany i ukryty potencjał drzemie w żeńskiej części społeczeństwa" - powiedziała dyrektor ds. komunikacji i kontaktów zewnętrznych w Coca-Cola Poland Services Anna Solarek podczas prezentacji raportu w Sejmie.

Z badania wynika, że powody bierności zawodowej deklarowane przez kobiety są zróżnicowane w zależności od ich miejsca zamieszkania oraz ich wieku.

W raporcie podano, że największe bariery w podjęciu pracy przez kobiety to opieka nad dzieckiem - 41 proc. wskazań, zajmowanie się domem - 27 proc..

"Trzecią najczęstszą przyczyną dezaktywizacji, deklarowaną przez mieszkanki różnych części Polski, jest brak ofert pracy w okolicy, w której mieszkają, na co wskazuje 19-31% kobiet. Jest to największy problem dla biernych zawodowo, które mieszkają na południu Polski w województwach: lubelskim, małopolskim, podkarpackim i świętokrzyskim" - napisano w raporcie.

Przeciętnie 29 proc. kobiet w krajach UE jest poza rynkiem pracy, a w Polsce ten odsetek wynosi 34 proc., z czego zaledwie 4% to te kobiety, które są zarejestrowane jako bezrobotne. W Unii jest ich 6 proc., podano także.