Wzrośnie wysokość jednorazowego odszkodowania przyznawanego rolnikom z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, przysługującego za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.Tak wynika z nowego rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi, które trafiło właśnie do konsultacji społecznych.
Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej jest świadczeniem finansowym z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Jego wysokość wynosi obecnie 700 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.
Kwota ta nie była podwyższana od lipca 2014 r. W tym czasie zmieniła się natomiast wysokość jednorazowego odszkodowania, przysługującego na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadku przy pracy i chorób zawodowych, które przyznaje ZUS w systemie powszechnym. Kwota ta wzrosła do 809 zł za każdy procent uszczerbku na zdrowiu. Z tego powodu Rada Ubezpieczenia Społecznego Rolników zwróciła się do ministra rolnictwa i rozwoju wsi o podwyższenie kwoty, która przysługuje rolnikom z tego samego tytułu, i taka jej wysokość znalazła się w projekcie.
Znalazły się w nim przepisy przejściowe. Zgodnie z nimi, do ustalenia wysokości jednorazowego odszkodowania w sprawach wszczętych, ale niezakończonych ostateczną decyzją przed dniem wejścia w życie nowego rozporządzenia, stosuje się przepisy nowego aktu.
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do konsultacji społecznych