Wynagrodzenie za nadgodziny nie trafi od razu do kieszeni zatrudnionego, a trzy lub sześć niedziel w roku może być pracujących – takie zmiany w kodeksie pracy proponuje powołana przez rząd komisja kodyfikacyjna.

Jedna z najważniejszych modyfikacji w projekcie nowego k.p. dotyczy ponadwymiarowego czasu pracy. W okresie wzmożonego zapotrzebowania na produkty czy usługi firmy zatrudnieni pracowaliby dłużej, niż przewiduje norma. Pensja za nadgodziny nie byłaby jednak automatycznie wypłacana. – Trafiałaby na konto powiernicze pracownika prowadzone przez przedsiębiorcę – zdradza w wywiadzie udzielonym DGP prof. Monika Gładoch, wiceprzewodnicząca komisji kodyfikacyjnej.

W momencie, gdy zapotrzebowanie na pracę by spadało (np. ze względu na sezonowość produkcji lub załamanie popytu), zatrudniający za zgodą związków zawodowych mógłby obniżyć zatrudnionym wymiar czasu pracy lub w ogóle zwolnić ich z obowiązku jej świadczenia. W tym czasie wypłacałby im pieniądze zgromadzone na kontach powierniczych. Środki mógłby też przekazywać pracownikom w czasie bezpłatnych urlopów (o ile sam zgodziłby się na ich udzielenie).