Chcesz zatrudnić cudzoziemca w swojej firmie? Musisz zapoznać się nowymi przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2018 r.

Tylko do końca grudnia 2017 r. możliwe było zarejestrowanie oświadczenia o zamiarze powierzenie wykonywania pracy obywatelowi jednego z szczęściu państw: Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej, Ukrainy, przewidujących pracę cudzoziemca nie dłużej niż do końca 2018 r. (na okres do 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy).

Jak wygląda zatrudnienie cudzoziemców od 1 stycznia 2018 r.? Wszystkie szczegóły znajdziesz w naszej najnowszej publikacji „Zatrudnianie cudzoziemców. Zmiany 2018”. W książce zawarte zostały informacje o formalnościach związanych z zatrudnianiem cudzoziemców, uprawnieniach dla cudzoziemców do wykonywania pracy bez zezwolenia na pracę, zezwoleniach na pracę sezonową czy jednolitych zezwoleniach na pobyt i pracę. Publikacja zawiera także zawiera przydatne wzory obowiązkowych wniosków.

Książka zawiera także takie zagadnienia jak:

Reklama

• praca na podstawie oświadczenia
• zaostrzone zasady rejestracji w urzędzie pracy
• nowy typ zezwolenia na pracę sezonową
• niższe opłaty za zezwolenie na pracę cudzoziemca


KSIĄŻKA "Zatrudnianie cudzoziemców. Zmiany 2018" JUŻ DOSTĘPNA >>