W 2018 roku pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze:
• 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka;
• 31 tygodni w przypadku urodzenia bliźniąt;
• 33 tygodnie w przypadku trojaczków;

Na każde kolejne dziecko z ciąży mnogiej dodatkowe 2 tygodnie (35 tygodni przy czworaczkach, 37 przy pięcioraczkach).

Urlop macierzyński jest obowiązkowy. Po porodzie matka musi wykorzystać 14 tygodni. Jeśli pozostałe 6 tygodni weźmie ubezpieczony ojciec dziecka — matka może wrócić do pracy. Przed porodem matka może wykorzystać do 6 tygodni urlopu macierzyńskiego.

Urlop macierzyński jest płatny.

W trakcie urlopu dostaniesz zasiłek macierzyński w wysokości 100% podstawy wymiaru zasiłku.

Z urlopu macierzyńskiego może skorzystać ojciec pod warunkiem, że jest zatrudniony w oparciu o umowę o pracę.