Osoby, które ukończyły 50. rok życia mają prawo do wynagrodzenia i zasiłku chorobowego na innych zasadach niż pozostali pracownicy.

Osoba, która podlega ubezpieczeniu chorobowemu - obowiązkowo (umowa o pracę) lub dobrowolnie (umowa zlecenia, samozatrudnienie - więcej na ten temat czytaj tutaj>>) - za czas niezdolności do pracy otrzyma świadczenia chorobowe.

Wynagrodzenie i zasiłek chorobowy zostaną przyznane, jeśli niezdolność do pracy powstała w ciągu 14 dni od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego, a choroba trwa co najmniej 30 dni bez przerwy. W efekcie zasiłek chorobowy przysługuje też po zwolnieniu z pracy>> Niezbędny jest też okres wyczekiwania, który wnosi 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego przy ubezpieczeniu obowiązkowym.

Zasadniczo pracownik przez pierwsze 33 dni otrzymuje wynagrodzenie chorobowe od pracodawcy, a od 34 dnia niezdolności do pracy wypłatę świadczenia przejmuje ZUS i wypłaca osobom ubezpieczonym zasiłek chorobowy. Maksymalnie długość pobierania zasiłku chorobowego wynosi 182 dni.

Zasiłek dla osoby po 50. roku życia. W przypadku pracowników powyżej 50. roku życia, pracodawca wypłaca wynagrodzenie chorobowe tylko przez 14 dni niezdolności do pracy. Prawo do zasiłku chorobowego pracownik nabywa począwszy od 15 dnia niezdolności do pracy.

Pracownik, który ukończył 50 lat otrzymuje wynagrodzenie chorobowe przez krótszy okres dopiero w roku następującym po ukończeniu 50. roku życia. Jeżeli więc pracownik ukończył 50 lat w tym samym roku, w którym zachorował, to zachowa prawo do wynagrodzenia chorobowego za pierwsze 33 dni niezdolności do pracy.

Wysokość zasiłku chorobowego. Chory pracownik przed 50. rokiem życia otrzyma wynagrodzenie i zasiłek w wysokości 80 procent normalnego wynagrodzenia, które ulega obniżeniu do 70 proc., gdy ubezpieczony przebywa w szpitalu. Na 100 proc. świadczenia mogą liczyć tylko ofiary wypadku przy pracy, chore kobiety w ciąży i osoby oddające komórki bądź narządy. Więcej o zasiłku chorobowym za pobyt w szpitalu czytaj tutaj>>

Natomiast po ukończeniu 50. roku życia pracownik otrzyma wynagrodzenie chorobowe w wysokości 80 procent normalnego wynagrodzenia - także za pobyt w szpitalu. Jednak od 34. dnia choroby, jeśli pracownik przebywa w szpitalu, otrzyma już tylko 70 procent podstawy wymiaru.