Resort pracy przygotowuje listę profesji, które pilnie potrzebują pracowników z zagranicy. Partnerzy społeczni mają wskazać po 20 grup takich fachowców.
Do 25 września Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyjmuje zestawienia kluczowych zawodów z uszeregowaniem wedle ważności od 1 do 20.
Dotychczas resort publikował informacje o zawodach deficytowych i nadwyżkowych, ale konsultacje to nowość. Uruchomiono je w związku z przyjętym 11 lipca 2017 r. przez rząd projektem nowelizacji ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw, która została już przedstawiona do podpisu prezydentowi.