Kapelani, którzy jako cywile są zatrudnieni w policji, będą mogli zakładać policyjny mundur z koszulą i białą koloratką - zakłada projekt zmian w rozporządzeniu MSWiA, skierowany w poniedziałek do uzgodnień.

"Taki sposób odróżnienia strojem osób duchownych jest powszechnie przyjęty oraz czytelny w odbiorze społecznym" - podkreślono w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia MSWiA z 2004 roku w sprawie zakazu używania munduru policyjnego.

Jak wskazuje MSWiA, zmiany uwzględniają z jednej strony funkcjonujący dotąd w policji model "duszpasterstwa opartego na zaangażowaniu kapłanów niebędących policjantami"; z drugiej strony - potrzebę wyraźnego podkreślenia "szczególnego charakteru tej grupy osób zaangażowanych w funkcjonowanie policji i ich związku z tą formacją".

Reklama

Z danych Komendy Głównej Policji wynika, że zmiany będą dotyczyć 16 kapelanów katolickich, trzech kapelanów wyznania prawosławnego i jednego kapelan wyznania ewangelickiego.

Projekt został skierowany do zaopiniowania do: Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski, Sekretarza Generalnego Konferencji Episkopatu Polski i Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.