statystyki

Poradnia kadrowa z 11 maja 2017

autor: Maciej Ambroziewicz, Marcin Nagórek11.05.2017, 09:22; Aktualizacja: 11.05.2017, 10:03
Kiedy podwładny może się powstrzymać od wykonywania pracy?

Kiedy podwładny może się powstrzymać od wykonywania pracy?źródło: ShutterStock

● Czy otwarcie filii w innym kraju UE rodzi szczególne obowiązki dotyczące bhp

● Kto powinien skierować na badania profilaktyczne studenta odbywającego praktyki

● Kiedy podwładny może się powstrzymać od wykonywania pracy

● Co jest warunkiem wspólnej odpowiedzialności materialnej pracowników

● Przedsiębiorstwo handlowe działające w branży spożywczo-gastronomicznej planuje utworzyć oddział w Belgii. Będą w nim zatrudnieni pracownicy miejscowi, natomiast polscy z centrali zostaną delegowani, by przygotować do pracy miejscowych. Czy w tej sytuacji należy stosować polskie czy belgijskie przepisy prawa pracy i bhp? Czy powinno się poinformować Państwową Inspekcję Sanitarną lub wypełnić jakieś inne szczególne obowiązki z zakresu bhp?

W myśl art. 8 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (dalej: rozporządzenie), strony stosunku pracy mogą go poddać wybranemu przez siebie prawu, o ile nie prowadzi to do pozbawienia pracownika ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy na mocy prawa, jakie byłoby właściwe przy braku wyboru. Powstaje kwestia, jakie prawo byłoby właściwe? Otóż zgodnie z art. 8 ust. 2 rozporządzenia umowa podlegałaby prawu obowiązującemu w państwie, w którym (lub – gdy takiego brak – z którego) pracownik zazwyczaj świadczy pracę w wykonaniu umowy. Za zmianę państwa, w którym zwykle świadczona jest praca, nie uważa się tymczasowego zatrudnienia w innym.

Jeżeli nie można ustalić prawa właściwego, to zgodnie z art. 8 ust. 2 rozporządzenia umowa podlega prawu państwa, w którym znajduje się przedsiębiorstwo, za którego pośrednictwem zatrudniono pracownika (art. 8 ust. 3 rozporządzenia).

Dla firmy polskiej otwierającej oddział w Belgii sprawa wydaje się oczywista: jeżeli nie dokonano wyboru prawa, to polski pracodawca delegujący do pracy w tym oddziale polskich pracowników jest co do zasady związany polskimi przepisami prawa pracy, w tym bhp. W stosunku do pracowników miejscowych zastosowanie miałyby przepisy prawa belgijskiego, chyba że strony stosunku pracy umówią się inaczej. Będzie to pociągało za sobą konsekwencje w postaci obowiązku dopełnienia wszystkich formalności związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnie z belgijskim ustawodawstwem.

Należy również wyjaśnić, że w obecnym stanie prawnym otwarcie filii zakładu pracy na terenie innego kraju Unii Europejskiej nie wymaga informowania Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Tak było do 17 stycznia 2013 r. – przepis zawarty w art. 209 kodeksu pracy zobowiązywał pracodawcę rozpoczynającego działalność do pisemnego zawiadomienia w terminie 30 dni od momentu rozpoczęcia działalności właściwego okręgowego inspektora pracy oraz właściwego państwowego inspektora sanitarnego o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności. Zgłoszenia wymagały również zmiany miejsca, rodzaju i zakresu prowadzonej działalności. Z dniem 17 stycznia 2013 r. na mocy ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw przepis ten został uchylony.

Podstawa prawna

Art. 8 ust. 1–3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I), Dz.Urz. UE z 2008 r. L 177, s. 6.

Ustawa z 9 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r. poz. 2).


Pozostało jeszcze 72% treści

Czytaj wszystkie artykuły na gazetaprawna.pl oraz w e-wydaniu DGP
Zapłać 97,90 zł Kup abonamentna miesiąc
Mam kod promocyjny
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Dowiedz się więcej

Galerie

Polecane