Przy pierwszej kontroli Państwowej Inspekcji Pracy przedsiębiorca, który naruszył przepisy o stawce minimalnej, nie poniesie kary finansowej.
Choć nowelizacja ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2015 r. poz. 2008) gwarantująca zleceniobiorcom i samozatrudnionym 13 zł za godzinę obowiązuje od początku roku, to nadal nie wszyscy zaakceptowali płacowe minimum. Część przedsiębiorców szuka sposobów, by je obejść. – Dochodzą do nas informacje, że podejmowano wiele prób zmierzających do uniknięcia stosowania regulacji – mówiła w środę podczas briefingu prasowego minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.
Problem znajduje potwierdzenie w danych Państwowej Inspekcji Pracy. Wpłynęło już do niej ponad 220 skarg od zleceniobiorców, którym nie zapewniono minimalnej stawki, oraz blisko 300 takich sygnałów z Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Do inspekcji trafiają również zgłoszenia od innych centrali związkowych, a nawet z samego resortu pracy.