22 lutego 2016 roku zmienił się sposób wypowiadania umów o pracę na czas określony. Ważna jest długość stażu pracy u danego pracodawcy.
Reklama

Okres wypowiedzenia umowy na czas określony uzależniony jest od okresu zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy. Okres wypowiedzenia wynosi:

2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Staż pracy pracownika liczony jest od dnia wejścia w życie nowych przepisów. Nawet jeżeli pracownik był zatrudniony przed tą datą (22 lutego 2016 r.) – jego staż do wyliczenia długości okresu wypowiedzenia liczony jest od nowa.

Jak wypowiadać umowy na czas określony dowiesz się tutaj >>>

Do okresu zatrudnienia wlicza się okres zatrudnienia pracownika u poprzedniego pracodawcy, jeżeli zmiana pracodawcy nastąpiła poprzez przejęcie zakładu pracy oraz w innych przypadkach, gdy z mocy prawa nowy pracodawca jest następcą prawnym poprzednio zatrudniającego pracodawcę pracownika.