Handel i sprzedaż, bankowość/finanse/ubezpieczenia, przemysł ciężki oraz telekomunikacja i zaawansowane technologie - w tych branżach najczęściej w styczniu poszukiwano pracowników, wynika z raportu Pracuj.pl.

W raporcie podano, że w styczniu na portalu opublikowano 46 401 ogłoszeń, czyli o 15 proc. więcej niż w styczniu 2016 r. i o 40 proc. więcej niż w grudniu 2016 r. "W styczniowych danych widać także znaczące odbicie branży budowlanej, która zanotowała największy wzrost zapotrzebowania na pracowników w ujęciu rok do roku" - podkreślono.

W pierwszej trójce branż o największym zapotrzebowaniu na pracowników znalazły się: handel i sprzedaż (blisko 8 tys. ofert pracy), bankowość/finanse/ubezpieczenia (ponad 5,4 tys.) oraz przemysł ciężki (3,6 tys.).

Z badania wynika, że na początku roku największy wzrost zapotrzebowania na pracowników (w porównaniu do grudnia 2016 r.) odnotowano w branży budowlanej (skok o 48 proc.)

W styczniu br. (w porównaniu ze styczniem 2016) największy wzrost liczby ofert pracy zanotowano dla specjalistów inżynierii (o 27 proc.), pracowników IT (o 20 proc.), produkcji (19 proc.), nieruchomości (16 proc.), budownictwa (14 proc.), 14 obsługi klienta (14 proc.).

Z badania wynika, że w styczniu najczęściej zapotrzebowanie na nowych pracowników zgłaszały firmy zatrudniające powyżej 250 pracowników – opublikowały one ponad 13,5 tys. ofert pracy. Niemal równie często rekrutowali pracodawcy w firmach średnich (zatrudniających od 51 do 250 pracowników) – z tych firm pochodziło 12,8 tys. ofert pracy.

Także małe firmy utrzymały bardzo wysoki poziom zapotrzebowania na pracowników - 12 tys. ogłoszeń o pracę w styczniu. W raporcie zaznaczono, że najwyższą dynamikę wzrostu liczby ofert pracy odnotowano w firmach największych (powyżej 250 pracowników) – było to 21 proc. wzrostu (w porównaniu do stycznia 2016 r.). Na drugim miejscu pod względem wzrostu zapotrzebowania znalazły się firmy małe (od 10-50 pracowników) – wzrost o 15 proc. Firmy średnie zwiększyły liczbę ofert pracy o niemal 12 proc., a mikroprzedsiębiorstwa (do 10 pracowników) o 8 proc.

Niezmiennie - zwrócono uwagę w raporcie - jeśli chodzi o rozkład ogłoszeń według województw, dominuje woj. mazowieckie; w styczniu opublikowano 10 647 ofert. Na kolejnych miejscach znalazły się województwa dolnośląskie (4 698), małopolskie (4 463) oraz wielkopolskie (4 125). Znaczna liczba ofert pracy pochodziła także z województw: śląskiego (3 934), pomorskiego (2 954) oraz łódzkiego (2781).

W styczniu 2017 r. w porównaniu z poprzednim rokiem największe wzrosty zapotrzebowania na pracowników odnotowano w województwie podkarpackim, 21,5 proc., opolskim (19 proc.), wielkopolskim (18,8 proc.) oraz świętokrzyskim (18,35 proc.).