• 74% europejskich pracowników jest gotowych rozważyć możliwość pracy za granicą;
• W czołówce krajów preferowanych przez pracowników znajdują się Niemcy, Wielka Brytania i Francja;
• Aż 14 z 20 wskazanych lokalizacji to kraje Europy Zachodniej i Północnej;
• Aż 86% polskich pracowników deklaruje chęć podjęcia pracy za granicą;
• Polscy pracownicy najchętniej podejmą pracę w Niemczech, Wielkiej Brytanii i Norwegii;Europejscy pracownicy coraz chętniej wyjeżdżają do pracy za granicę. Jak wskazują wyniki najnowszego raportu ADP – The Workforce View in Europe 2017, aż 74% respondentów rozważyłoby możliwość zatrudnienia w innym kraju. W badaniu zrealizowanym przez ADP wzięło udział blisko 10 tys. dorosłych pracowników z ośmiu krajów Europy: Francji, Niemiec, Włoch, Holandii, Hiszpanii, Polski, Szwajcarii oraz Wielkiej Brytanii. Jego celem było poznanie opinii europejskich pracowników na temat przyszłości rynku pracy, konkurencyjności na szczeblu międzynarodowym oraz zarządzania talentami.

W czołówce najchętniej wybieranych przez Europejczyków lokalizacji jako wymarzonego miejsca pracy znalazły się takie kraje, jak: Niemcy (21%), Wielka Brytania (15%) oraz Francja (12%). Co może wydawać się zaskakujące, Stany Zjednoczone uplasowały się dopiero na 12. pozycji. Polska natomiast nie została sklasyfikowana w czołowej dwudziestce badania.

1. Niemcy
2. Wielka Brytania
3. Francja
4. Szwajcaria
5. Austria
6. Belgia
7. Hiszpania
8. Norwegia
9. Holandia
10. Włochy
11. Szwecja
12. Stany Zjednoczone
13. Irlandia
14. Dania
15. Luksemburg
16. Finlandia
17. Portugalia
18. Rosja
19. Azja i Oceania
20. Islandia
Co decyduje o atrakcyjności krajów z czołówki listy?

Pomimo bardzo dużej popularności – Niemcy, Wielka Brytania i Francja – nie zdobyły największej liczby głosów we wszystkich kategoriach objętych badaniem. Kraje te uplasowały się stosunkowo daleko w takich kategoriach jak: kompetencje i rozwój, elastyczne formy zatrudnienia oraz poziom stresu w miejscu pracy. Jak wskazują wyniki badania, lokalizacje znajdujące się poza ścisłą czołówką mogą paradoksalnie zaoferować pracownikom większe możliwości wypracowania równowagi między życiem prywatnym a zawodowym oraz bardziej interesujące formy zatrudnienia.

Mimo tych potencjalnych atutów, na preferencje respondentów w największym stopniu wpływają: ogólny obraz kraju i stabilność jego gospodarki, odległość od kraju pochodzenia oraz poziom znajomości danego języka. W krajach, w których pracownicy deklarują największą gotowość do podjęcia pracy za granicą (Polska, Hiszpania i Włochy) bardzo powszechne jest również przekonanie o konieczności podnoszenia kompetencji językowych.

Skala mobilności talentów

Pomimo ogromnego zainteresowania pracą za granicą w skali całego kontynentu, ponad ¼ respondentów całkowicie wyklucza taką możliwość. Można tutaj zauważyć wyraźną różnicę
w odpowiedziach w zależności od płci ankietowanych osób. Możliwości pracy za granicą nie bierze pod uwagę odpowiednio 18% mężczyzn i 36% kobiet. Co ciekawe, najmniej zainteresowani pracą poza krajem są Francuzi (46%) oraz Brytyjczycy (43%).

Wyniki ankiety potwierdzają także przypuszczenia dotyczące większej gotowości do pracy za granicą wśród młodszego pokolenia pracowników. Podjęciem pracy zawodowej poza krajem urodzenia zainteresowanych jest aż 87% respondentów w wieku 16-24 lat, w porównaniu do zaledwie 56% osób po 55 roku życia.

Jak na tle Europy prezentują się polscy pracownicy?

Liczne analizy, prezentowane od kilku lat pokazują, iż polscy pracownicy stają się coraz bardziej mobilni i z chęcią podejmują międzynarodowe wyzwania. Tę tezę potwierdzają również wyniki najnowszego badania ADP. Aż 86% polskich respondentów zadeklarowało gotowość rozważenia zagranicznej oferty pracy i co za tym idzie chęć do przeprowadzki. Wynik ten plasuje Polskę w ścisłej czołówce rankingu stworzonego na podstawie badania ADP – jedynie za Włochami, a tuż przed reprezentantami Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. W TOP 5 krajów wskazanych przez Polaków jako wymarzone miejsce pracy znalazły się: Niemcy, Wielka Brytania, Norwegia, Holandia i Szwajcaria.

– Wyraźnie widać, że Europejczycy są zainteresowani podjęciem pracy za granicą. W obliczu najpoważniejszych w skali kontynentu wyzwań, jakimi są ogromna rywalizacja o talenty oraz pogłębiające się luki kompetencyjne, firmy powinny rozważyć opracowanie i efektywne korzystanie z metod pozyskiwania pracowników zza granicy. Wspieranie swobodnego przepływu talentów oraz zatrudnianie kandydatów różnego pochodzenia ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia konkurencyjności globalnej gospodarki. Pracodawcy, którzy starają się uwzględniać potrzeby personelu i potencjalnych talentów zyskują zaangażowanych, optymistycznych, a co za tym idzie również oddanych pracowników
– powiedziała Magdalena Dacka, HR Business Partner, ADP Polska.

Więcej informacji na temat preferencji europejskich pracowników dostępnych jest w kompleksowym raporcie The Workforce View in Europe 2017.

O badaniu

Badanie „The Workforce View in Europe 2017” ma na celu ukazanie opinii europejskich pracowników na temat przyszłości rynku pracy. Badanie zostało przeprowadzone na zlecenie ADP przez niezależną agencję badań rynku Opinion Matters w lipcu 2016 r. W ankiecie wzięło udział 9920 aktywnych zawodowo, dorosłych pracowników, reprezentujących osiem europejskich gospodarek: Francję, Niemcy, Włochy, Holandię, Polskę, Hiszpanię, Szwajcarię i Wielką Brytanię.

Źródło: ADP Polska