W 2016 roku na portalu Pracuj.pl opublikowano 486 146 ofert pracy, co oznacza wzrost liczby ogłoszeń o 12% w porównaniu z rokiem 2015. Najwięcej ofert pochodziło z branż: handel i sprzedaż, bankowość/finanse/ubezpieczenia oraz przemysł ciężki. Pracodawcy poszukiwali głównie specjalistów ds. handlu i sprzedaży, obsługi klienta oraz IT. O pracę najłatwiej było w województwach: mazowieckim, dolnośląskim i małopolskim.

Rok 2016 to kolejny rok z rzędu z rekordową liczbą ofert pracy opublikowanych na Pracuj.pl (486 146 ofert pracy). Ożywienie było widoczne przede wszystkim w branży handel i sprzedaż oraz bankowość/finanse/ubezpieczenia. Problemu ze znalezieniem pracy w roku 2016 nie mieli także specjaliści handlu i sprzedaży oraz obsługi klienta. Szczególnie dobre wyniki liczby ogłoszeń zanotowano w pierwszym półroczu 2016 r., natomiast drugie półrocze charakteryzowało się nieznacznym wyhamowaniem.

Z jakich branż pochodziło najwięcej ofert pracy w minionym roku?

Pierwsza piątka branż, w których opublikowano najwięcej ofert pracy, nie uległa zmianie w porównaniu do roku poprzedniego. Liderem pozostaje branża handel i sprzedaż, dla której opublikowano 93 420 ogłoszeń, co stanowiło prawie 20% wszystkich ubiegłorocznych ofert. Kolejnymi branżami z największą liczbą zamieszczonych ogłoszeń były bankowość/finanse/ubezpieczenia z 62 880 ofertami oraz przemysł ciężki z liczbą 42 070 ogłoszeń. Znacząca liczba ofert pracy pochodziła także z branży telekomunikacja i zaawansowane technologie oraz budownictwo i nieruchomości, dla których opublikowano kolejno 38 429 oraz 30 204.

Znaczące wzrosty odnotowano w produkcji dóbr szybkozbywalnych FMCG – pracodawcy z tej branży opublikowali o 22% ogłoszeń więcej niż w roku 2015 oraz w branży przemysł lekki – wzrost o 15% w stosunku do 2015 roku.

Jakich specjalistów poszukiwali pracodawcy?

Najczęściej poszukiwanymi specjalistami w 2016 roku byli pracownicy handlu i sprzedaży, do których adresowanych było blisko 40% wszystkich ogłoszeń opublikowanych na Pracuj.pl w ciągu ostatnich 12 miesięcy – pracodawcy skierowali aż 180 471 do tej grupy ekspertów. Pracodawcy poszukiwali także pracowników obsługi klienta (21% wszystkich ofert pracy) oraz IT (prawie 16% wszystkich ofert). Specjaliści ds. finansów także mieli w czym wybierać – skierowanych było do nich 14% wszystkich ofert.

Największy wzrost zainteresowania pracodawców dotyczył specjalistów ds. logistyki – liczba adresowanych do nich ofert wzrosła aż o 21% w porównaniu z rokiem 2015. Istotny wzrost zanotowano także w przypadku ofert pracy skierowanych do specjalistów produkcji – wzrost o 16%.

Zaobserwować można też wciąż rosnące zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu HR. W 2016 skierowano do nich łącznie 19 338 co stanowiło 12% wzrost. To sygnał trwającego pozytywnego trendu: większa liczba procesów rekrutacyjnych oraz rosnące zatrudnienie to czynniki mające wpływ na zwiększone zapotrzebowanie na tych specjalistów.

W których województwach najłatwiej było o pracę w roku 2016?

Mazowieckie niezmiennie znajduje się na czele województw z największą liczbą ogłoszeń o pracę. W 2016 roku pracodawcy z tego regionu opublikowali 107 988 oferty, co stanowiło ponad 22% ogólnej liczby ogłoszeń w tym roku. Na kolejnych miejscach znalazły się województwo dolnośląskie z 50 922 ofertami oraz małopolskie z 47 073 ofertami. Znaczna liczba ogłoszeń pochodziła także z województw: wielkopolskiego (43 616), śląskiego (43 209) oraz pomorskiego (32 843). Największe wzrosty liczby opublikowanych ofert pracy odnotowano w województwie pomorskim, w którym pracodawcy zamieścili o blisko 18% więcej ogłoszeń niż w roku 2015 oraz w województwie wielkopolskim, gdzie było ponad 15% więcej wakatów. Niewiele mniejsze wzrosty zanotowano także w województwach zachodniopomorskim oraz dolnośląskim.

Jakie firmy poszukiwały pracowników?

W 2016 roku zapotrzebowanie na nowych pracowników najczęściej zgłaszały firmy zatrudniające powyżej 250 pracowników, które opublikowały łącznie 144 281 ofert pracy. Zbliżona liczba ogłoszeń pochodziła z przedsiębiorstw, w których pracuje od 51 do 250 osób (135 445 ofert) oraz tych zatrudniających od 11 do 50 pracowników (128 299 ofert). Najmniejsza liczba ogłoszeń została zamieszczona przez mikrofirmy liczące do 10 osób i wynosiła 78 121. Największy wzrost zapotrzebowania na specjalistów zanotowano w firmach małych zatrudniających od 11 do 50 osób
i wyniósł on 15%.

Komentarz Przemysława Gacka, prezesa zarządu Grupy Pracuj spółka z o.o.:

Rok 2016 to trzeci rok z rzędu w którym liczba ofert pracy publikowanych na naszym portalu systematycznie wzrasta. Przełomowy był rok 2013, w którym liczba ofert pracy zaczęła rosnąć szybciej niż przewidywali eksperci. Od tego czasu każdy miesiąc przynosił poprawę sytuacji, dane te potwierdzane są także przez wskaźniki GUSu czy ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Szczegółowa analiza naszych danych wskazuje jednak na pewne ochłodzenie dobrych nastrojów pracodawców w samej końcówce roku. Pierwsze półrocze 2016 r. zakończyliśmy bardzo dobrym wynikiem – liczba ofert pracy publikowana przez pracodawców na naszym portalu wzrosła o 17% w porównaniu do H1 2015 r. Jednak już drugie półrocze, a szczególnie ostatni kwartał roku wskazał na znaczące wyhamowanie optymizmu pracodawców – w H2 2016 r. liczba ofert pracy wzrosła zaledwie o 7% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Ostrożność przedsiębiorców może wynikać z niepewności firm z sektora MŚP dotyczących warunków prowadzenia biznesu, do optymizmu nie skłania także niższy niż przewidywany wzrost PKB oraz obawy związane z przyszłością wstrzymanych w 2016 r. inwestycji współfinansowanych przez Unię.

Czy wszystkie specjalizacje mogą zaliczyć miniony rok do udanych? Z naszych danych wynika, że tak, choć i tu możemy dostrzec „prymusów”. Bardzo dobre dane dotyczące sektora gospodarki widoczne były między innymi w liczbie ofert pracy napływających z obszaru produkcji. Notowaliśmy tam znaczącą liczbę opublikowanych ogłoszeń oraz duże wzrosty. Do wielkich wygranych ostatnich lat należą specjaliści IT, minione lata przynosiły znaczące wzrosty zapotrzebowania na pracowników tej specjalizacji i rok 2017 nie będzie pod tym względem inny. Kogo będą poszukiwać pracodawcy w kolejnych latach? Na pewno programistów i to szczególnie programistów aplikacji mobilnych. Coraz częściej przeglądając Internet korzystamy nie tyle z przeglądarek, co aplikacji mobilnych – dlatego większość firm potrzebuje specjalistów którzy będą takie aplikacje tworzyć oraz nimi zarządzać. Kolejnym obszarem zyskującym na znaczeniu jest tzw. Big Data. Firmy gromadzą ogromne ilości danych którymi trzeba zarządzać oraz które wymagają przetwarzania. Ponieważ w danych tych zawierają się także informacje poufne, które wymagają ochrony i zarządzania nimi, zwiększa się także zapotrzebowanie pracodawców na specjalistów ds. bezpieczeństwa w sieci.

Sytuacja na rynku pracy skłania pracodawców do uważniejszego przyglądania się studentom, nie tylko tym kończącym uczelnie, ale i będącym w trakcie studiów, szczególnie tych najbardziej poszukiwanych specjalizacji. Wiele firm przygotowuje cale systemy staży i praktyk, które mają im pomóc w pozyskaniu najlepszych pracowników. Rośnie rola wizerunku pracodawcy u potencjalnego kandydata, zmienia się także sam sposób rekrutacji oraz podejście do kandydata. Działy HR muszą więc być przygotowane na różne modele rekrutacji, ale i na, co może jeszcze ważniejsze, zarządzanie pracownikami z różnych pokoleń i wypracowywanie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej odpowiadającej na potrzeby pracowników z różnych generacji.

W 2017 roku w wielu obszarach to pracownicy będą dyktować warunki. Aby przyciągnąć nowych kandydatów do pracy i utrzymać obecnych pracowników pracodawcy będą musieli zdecydować się na podwyżki, ale także opracować całe programy szkoleń i dodatkowych benefitów. Wspomniani przeze mnie kandydaci IT biorą pod uwagę wynagrodzenie w nowym miejscu pracy, ale tak samo dużo uwagi przywiązują do projektów, które przyjdzie im realizować, czy pozafinansowej oferty firmy.