Od nowego roku pracownicy pracujący w nocy zarobią więcej. Przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika nie będzie uwzględniać się dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej.

Praca nocna obejmuje 8 godzin między 21:00 a 7:00 rano. To, od której do której trwa nocna zmiana ustala się w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy. Jeśli u pracodawcy nie obowiązuje układ zbiorowy pracy, a pracodawca nie jest zobowiązany do tworzenia regulaminu to taka informacja powinna pojawić się w obwieszczeniu lub indywidualnie w informacji o warunkach zatrudnienia każdego pracownika.

Za pracę w nocy pracownikom należy się dodatek. Przysługuje on za każdą godzinę pracy w porze nocnej i wynosi 20 proc. stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Inne zmiany w wynagradzaniu pracowników >>>>

Obecnie pracownik zarabiający minimalne wynagrodzenie wykonujący swoje obowiązki w godzinach nocnych może otrzymywać wynagrodzenie w tej samej wysokości co pracownik, który też otrzymuje minimalne wynagrodzenie, ale nie wykonuje pracy w nocy.

Wynika to z tego, że pracownik wykonujący pracę w porze nocnej za każdą godzinę tej pracy przysługuje dodatek do wynagrodzenia. Jego wysokość wynosi 20 proc. stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę. Od 1 stycznia 2017 r. przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika nie będzie uwzględniać się dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej. Pracownicy zarobią więc więcej.