Dyrektywa omnibus stanowi rozszerzenie narzędzi i instrumentów dla organów ochrony konkurencji i konsumentów w celu skuteczniejszego i adekwatniejszego egzekwowania praw konsumentów na szeroko rozumianym rynku cyfrowym.

Koncentruje się na zaadresowaniu problemów, które na tym rynku cyfrowym i sprzedaży online występują.

Polski ustawodawca rozpoczął implementację dyrektywy Omnibus do polskiego prawa przedstawiając nowelizację kilku ustaw, ale nastąpiło to później niż wynikało z zobowiązań wobec UE.

Reklama