Dyrektywa powinna być stosowana już od 28 maja 2022 roku. Polski ustawodawca dopiero rozpoczął jej wdrażanie. Jakie zmiany za sobą niesie? O tym opowiada Katarzyna Racka, radca prawny i wspólnik w kancelarii BWHS Wojciechowski, Springer i Wspólnicy.

Dyrektywa omnibus stanowi rozszerzenie narzędzi i instrumentów dla organów ochrony konkurencji i konsumentów w celu skuteczniejszego i adekwatniejszego egzekwowania praw konsumentów na szeroko rozumianym rynku cyfrowym.

Koncentruje się na zaadresowaniu problemów, które na tym rynku cyfrowym i sprzedaży online występują.

Polski ustawodawca rozpoczął implementację dyrektywy Omnibus do polskiego prawa przedstawiając nowelizację kilku ustaw, ale nastąpiło to później niż wynikało z zobowiązań wobec UE.