Wprawdzie przepisy o Turystycznym Funduszu Gwarancyjnym (TFG) obowiązują od 26 listopada, ale touroperatorzy mają obowiązek rozliczyć składki już za 5 dni tego miesiąca. Na szczęście od początku grudnia będą mogli to robić bezpłatnie przez internet.
– Kończymy testy funkcjonalności systemu i z początkiem grudnia będziemy gotowi z udostępnieniem touroperatorom e-deklaracji. Termin składania deklaracji za listopad, a właściwie za ostatnie pięć dni listopada, jako że przepisy weszły w życie 26 listopada, mija 21 grudnia 2016 r. Tym samym przedsiębiorcy będą mieć jeszcze kilkanaście dni od momentu startu systemu na złożenie deklaracji drogą online – zapewnia Renata Mentlewicz, dyrektor Biura TFG.
System nie tylko umożliwi wysyłkę deklaracji, lecz także krok po kroku poprowadzi przez formularz online i automatycznie wyliczy składkę. By złożyć e-deklarację, wystarczy zalogować się na stronie internetowej ufg.pl/tfg-deklaracja, używając jako loginu numeru z Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych oraz hasła, które listem poleconym zostało wysłane do każdego zobowiązanego podmiotu przez UFG. Informacje te zostały wysłane do przedsiębiorców w połowie listopada.
Przypomnijmy: obowiązki wprowadziła lipcowa nowelizacja ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 187 ze zm.). Rozporządzenie ministra sportu i turystyki z 21 listopada 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji składanej przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego opublikowano w Dz.U. z 2016 r. poz. 1901. Przedsiębiorcy organizujący wycieczki muszą naliczać składki na TFG od każdego klienta. Jest to tzw. drugi filar zabezpieczeń interesów konsumentów korzystających z usług biur podróży. Pochodzące z funduszu środki w razie upadłości touroperatora będą pokrywały koszty powrotu turystów do Polski i służyły na wypłaty zwrotu pieniędzy za opłacone, a niezrealizowane umowy o świadczenie usług turystycznych. TFG ma uzupełniać obecny system gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych, które muszą mieć wykupione touroperatorzy.
Wysokość składki na TFG jest ustalana właśnie na podstawie deklaracji, którą touroperatorzy mają obowiązek składać do UFG za każdy kolejny miesiąc do 21. dnia następnego miesiąca. W tym samym terminie przedsiębiorcy powinni uregulować składkę. Niedopełnienie obowiązku złożenia deklaracji może skończyć się nałożeniem na touroperatora zakazu świadczenia usług turystycznych przez trzy lata.