Sezon urlopów i letnich wyjazdów w pełni. Wiele osób organizuje wyjazdy na tzw. ostatnią chwilę, wybierając popularną opcję wakacji last minute. Eksperci Trusted Shops, odpowiedzieli na najczęstsze wątpliwości osób rezerwujących wycieczki online.

1. Czy w przypadku rezerwacji wycieczki przez internet przysługuje mi 14 dni na odstąpienie od umowy?

W przypadku rezerwacji wyjazdu przez internet, kupującym nie przysługuje ustawowe prawo do odstąpienia od umowy. Jest to jeden z wyjątków, szczegółowo opisany w nowej ustawie o prawach konsumenta. Jeżeli termin wykonania usługi jest określony, a tak jest w przypadku wakacyjnych wyjazdów, wówczas konsumenci tracą możliwość odstąpienia od umowy. Możliwość zwrotu przysługuje kupującym w sytuacji, gdy termin wykonania usługi nie jest określony, np. kupując kurs internetowy, który jest dostępny o dowolnym czasie.

2. W styczniu zarezerwowałem przez internet wycieczkę, która jest planowana na lipiec. Niestety zachorowałem i nie będę mógł skorzystać z wyjazdu. Czy mogę liczyć na zwrot wpłaconej zaliczki?

Jeżeli uczestnik wycieczki z różnych powodów rezygnuje z wyjazdu wówczas organizator zobowiązany jest do zwrotu kosztów wycieczki pomniejszonych o wartość odszkodowania. Wysokość odszkodowania z reguły jest określona w regulaminie i zależy od terminu, w jakim konsument poinformuje o rezygnacji z wycieczki. Im bliżej wyjazdu, tym potrącona kwota może być wyższa. Jeśli wiemy, że nie będziemy mogli wziąć udziału w wykupionej wycieczce, najlepiej nie zwlekać i jak najszybciej poinformować o tym organizatora. Wówczas możemy liczyć na wyższy zwrot wpłaconej kwoty.

3. Nie mogłem skorzystać z opłaconego wyjazdu, ponieważ krótko przed wylotem złamałem nogę. Czy w tej sytuacji mogę skorzystać z ubezpieczenia od rezygnacji z wyjazdu i otrzymać pełen zwrot kosztów?

W większości ubezpieczeń turystycznych złamanie nogi jest podstawą do skorzystania z ubezpieczenia i pełnego zwrotu poniesionych kosztów. Przed wykupieniem polisy turyści powinni dokładnie przeczytać warunki ubezpieczenia. W przypadku takich zdarzeń jak wypadek, nagła choroba lub ciąża, często firma ubezpieczeniowa prosi o dostarczenie odpowiedniego zaświadczenia. W wielu ubezpieczeniach podróży jest również adnotacja, że ubezpieczony zobowiązany jest uiścić udział własny w wysokości, np. 20% kosztów rezygnacji z podróży lub przerwania wyjazdu. Warto sprawdzić, czy taki zapis widnieje w umowie.

4. Krótko przed rozpoczęciem podróży w miejscu, gdzie planowaliśmy wakacje miała miejsce klęska żywiołowa. Na jakiś czas anulowano wszystkie loty. Czy możemy zrezygnować z wyjazdu i otrzymać pełen zwrot kosztów? Z kim powinniśmy się skontaktować w tej sprawie?

Jeżeli podróż jest w znacznym stopniu utrudniona z powodu siły wyższej takiej jak wojna, zamieszki na tle politycznym, kataklizmy żywiołowe czy epidemie, to zarówno uczestnik wyjazdu, jak i organizator mogą wypowiedzieć umowę. W przypadku wypowiedzenia umowy jeszcze przed rozpoczęciem podróży, uczestnik niezwłocznie powinien otrzymać zwrot wpłaconych pieniędzy. W pierwszej kolejności warto się skontaktować z organizatorem wyjazdu.

5. Linie lotnicze, którymi mieliśmy lecieć z rodziną na wakacje, w dniu naszego wyjazdu ogłosiły strajk. Na miejsce dotarliśmy z kilkugodzinnym opóźnieniem. Czy możemy ubiegać się o odszkodowanie?

Jeżeli w strajku brali udział przedstawiciele lotniska lub kontrolerzy lotu wówczas organizator wyjazdu nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałą sytuację. Jeżeli jednak strajk był spowodowany przez pracowników biura podróży lub firm, które świadczą usługi na jego rzecz wówczas organizator wycieczki musi wziąć odpowiedzialność za powstałe opóźnienia. Organizator wyjazdu w pierwszej kolejności powinien postarać się o zapewnienie, możliwie jak najszybciej, lotu zastępczego innymi liniami lotniczymi. W przypadku znacznego opóźnienia turyści mogą ubiegać się o odszkodowanie.

6. Po przybyciu na miejsce wypoczynku okazało się, że pokój hotelowy jest w fatalnym stanie, basen jest dopiero w budowie, a plaża znajduje się w odległości kilku kilometrów od hotelu. Czy w takiej sytuacji możemy zamienić hotel na inny? Czy możemy ubiegać się o zwrot pieniędzy? Z kim powinniśmy się skontaktować w tej sprawie?

Standard oraz wyposażenie hotelu powinno się zgadzać z opisem, który znajduje się w folderze reklamowym przedstawianym podczas podpisywania umowy. W otrzymanych dokumentach powinna być również informacja o odległości pomiędzy hotelem a plażą. W przypadku wystąpienia trudności po przybyciu na miejsce wypoczynku, turyści powinni skontaktować się z rezydentem bądź przedstawicielem firmy, z którym została podpisana umowa. W pierwszej kolejności, turyści powinni domagać się przeniesienia do innego hotelu, który oferuje standard zgodny z opisem zakupionej wycieczki. Niezależnie od tego konsument może w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia imprezy turystycznej złożyć organizatorowi reklamację i żądać zwrotu części wpłaconej kwoty z tytułu nienależytego wykonania usługi turystycznej. Biuro podróży jest obowiązane uzasadnić na piśmie przyczyny odrzucenia reklamacji. Jeżeli organizator nie ustosunkuje się do reklamacji na piśmie, w terminie 30 dni od dnia zakończenia imprezy turystycznej, a w wypadku zgłoszenia tej reklamacji po zakończeniu imprezy turystycznej w terminie 30 dni od daty jej złożenia, wówczas przyjmuje się reklamację za uzasadnioną.

7. Kiedy dotarliśmy na miejsce okazało się, że w hotelu zarezerwowano więcej miejsc niż liczba dostępnych pokoi. Zaproponowano nam przeniesienie do innego hotelu, o niższym standardzie. Czy możemy ubiegać się o odszkodowanie lub zwrot kosztów? Z kim powinniśmy się skontaktować?

Jeżeli hotel zastępczy oferuje niższy standard zakwaterowania, np. hotel posiada dwie gwiazdki, zamiast trzech, wówczas podobnie jak w omawianym wcześniej przykładzie, jest to podstawa do złożenia reklamacji z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Wysokość odszkodowania może zależeć od czasu, w jakim turyści mieszkali w hotelu o obniżonym standardzie. Czy zmiana hotelu dotyczyła tylko jednej nocy, czy całego pobytu? W przypadku wystąpienia mniejszych niedogodności, turyści mogą ubiegać się o obniżenie ceny wyjazdu. Urlopowicze powinni się skontaktować z rezydentem lub przedstawicielem biura podróży, którzy będą mogli podjąć odpowiednie środki zaradcze.

Wakacyjne wyjazdy są okazją do wypoczynku i zwiedzania nowych miejsc. Aby uniknąć rozczarowań po przybyciu na miejsce, warto wcześniej przygotować się do wyjazdu również od strony formalnej. Dzięki znajomości prawa będziemy wiedzieć, jak zareagować w trudnej sytuacji i w pełni korzystać z zasłużonego urlopu.

Źródło: Trusted Shops