Żądanie pozostawienia dokumentu tożsamości w zastaw na przykład za wypożyczenie sprzętu sportowego jest karalne. Osobie, która chce zatrzymać taki dokument grozi kara do jednego miesiąca ograniczenia wolności i grzywna.

Komendant straży miejskiej w Grudziądzu Jan Przeczewski apeluje o to, aby chronić swoje dane osobowe. Wypożyczając kajak czy rower możemy zaproponować właścicielowi na przykład kaucję, oświadczenie lub spisanie naszych danych osobowych.

Do zatrzymania dokumentu tożsamości są upoważnione tylko nieliczne służby - na przykład policja, ale tylko w wyjątkowych sytuacjach.