Podtrzymał tym samym wyrok Sądu Rejonowego w Słupsku, oddalając apelacje Empiku. W efekcie sieć musi zwrócić klientowi 100 zł za niewykorzystaną kartę podarunkową, której termin ważności upłynął. DGP poznał treść uzasadnienia SO w Słupsku, które nie zostało jeszcze opublikowane.
Źródła sporu