Konsumenci niechętnie korzystają z możliwości polubownego rozstrzygania sporów. Obawiają się, że postępowanie pozasądowe to strata czasu i brak gwarancji wykonania decyzji przez przedsiębiorcę.

Powodów unikania rozwiązań polubownych i kierowania sprawy do sądu jest jednak więcej - powiedział IAR Kamil Pluskwa - Dąbrowski z Federacji Konsumentów. Jak podkreśla - konsumenci często niesłusznie obawiają się sformalizowanego i długotrwałego postępowania. Najczęściej wina leży po stronie przedsiębiorców, którzy nie są zainteresowani polubownym postępowaniem.

Ekspert zwraca uwagę, że czasem do metod pozasądowych zniechęcają opłaty, które trzeba uiścić. Jeśli opłata wpisowa wynosi na przykład 100 złotych, może się okazać, że wartość przedmiotu sporu jest niższa - podkreśla.

O promowaniu postępowań pozasądowych rozmawiali eksperci zaproszeni przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Reklama