Przybywa reklam biur podróży, a w nich bohaterami często są dzieci. Nieprzemyślana kampania z udziałem najmłodszych może jednak zostać uznana za nieuczciwą praktykę rynkową.
W tym roku Komisja Etyki Reklamy (KER), działająca przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, dwukrotnie zajmowała się reklamami biur podróży posługującymi się wizerunkiem dzieci lub nastolatków. W obydwu przypadkach uznała, że reklamy naruszają normy Kodeksu Etyki Reklamy.

Tworzenie standardów