Wojciech Wiewiórowski powiedział, że już zdarzały się skargi na to, że w dossier klienta, agenci ubezpieczeniowi mieli informacje pochodzące z sieci. A na tej podstawie zapadały decyzje dotyczące wypłat odszkodowania. Generalny Inspektor przypomniał sytuację mężczyzny, który zamieścił w jednym z portali swoje zdjęcie ze skoku na spadochronie. Gdy zmarł na zawał - firma ubezpieczeniowe odmówiła żonie klienta wypłaty odszkodowania, powołując się na klauzulę, że ubezpieczony nie uprawia sportów ekstremalnych. Dopiero w wyniku postępowania odwoławczego okazało się, że zdjęcie było fotomontażem, jakich wiele użytkownicy portali zamieszczają na swoich kontach.

Dyrektor wydziału prasowego Biura Rzecznika Ubezpieczonych Krystyna Krawczyk, mówi że do Rzecznika nie docierają jeszcze skargi na takie sytuacje. Natomiast podkreśla, że ubezpieczyciele mają prawo do zdobywania wszelkich publicznie dostępnych informacji o klientach, aby weryfikować ich prawo do odszkodowania.

Krystyna Krawczyk zaznacza, że warto mieć świadomość, jakie są wyłączenia z odpowiedzialności ubezpieczyciela. Przykładem może być - w przypadku narciarzy - zjechanie poza oznaczonymi trasami, co wyłącza odpowiedzialność firmy ubezpieczeniowej w takiej sytuacji. Jak dodaje Krystyna Krawczyk - klienci powinni dokładnie zapoznawać się z treścią umowy ubezpieczeniowej i z rozwagą publikować w sieci informacje o sobie, bo mogą one być przedmiotem zainteresowania ubezpieczyciela. 

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych zaznacza jednak, że po stronie instytucji ubezpieczeniowej są zobowiązania do rzetelnej informacji wobec klienta. Powinien on wiedzieć, że jest profilowany, mieć dostęp do tak zbieranych informacji. Powinien też móc usunąć informację nieprawdziwą, niepełną lub zebraną sprzecznie z prawem. Ma też prawo wiedzieć, jaka jest ocena, którą instytucja wobec niego przeprowadza. 

Eksperci zwracają uwagę, że sposobem na ograniczenie profilowania przez instytucje ubezpieczeniowe - i inne, zainteresowane informacjami o nas - jest korzystanie z polityki prywatności na portalach społecznościowych.