W obrocie konsumenckim powszechnie stosuje się wielostronicowe umowy adhezyjne. Postanowienia w nich zawarte są często niezgodne z prawem, jednak nabywca nie szuka ochrony na drodze sądowej. A szkoda.
W swoim orzecznictwie unijny Trybunał Sprawiedliwości dąży do wzmocnienia pozycji konsumenta, przerzucając obowiązek jego ochrony na sądy krajowe.

Rola sądu