Obowiązki linii lotniczych w przypadku odwołania lub opóźnienia lotu zostały uregulowane w rozporządzeniu (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 11 lutego 2004 r. ustanawiającym wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład, odwołania lub dużego opóźnienia lotów (Dz.U. UE L 46).

Opóźnienie i odwołanie lotu

Zgodnie z tym rozporządzeniem pasażerowie, których lot się opóźnia, muszą mieć zapewnione: bezpłatne napoje i posiłki, możliwość wykonania dwóch połączeń telefonicznych, wysłania dwóch faksów, telefaksów lub wiadomości e-mailowych.
Takie prawa przysługują jednak tylko wówczas, gdy lot spóźnia się:
● 2 godziny dla rejsów na odległość do 1,5 tysiąca kilometrów,
● 3 godziny dla rejsów powyżej 1,5 tys. km na terenie UE lub 1,5 – 3,5 tys. km dla rejsów pomiędzy krajami UE a krajami spoza UE,
● 4 godziny w pozostałych przypadkach.
Ponadto, jeżeli opóźnienie wynosi co najmniej jeden dzień, linie lotnicze muszą zapewnić podróżnym zakwaterowanie w hotelu oraz transport między lotniskiem a miejscem zakwaterowania.
Natomiast, jeżeli samolot wystartował z co najmniej pięciogodzinnym opóźnieniem, pasażer może domagać się, aby przewoźnik zwrócił mu w ciągu siedmiu dni koszt biletu lub zapewnił lot powrotny do pierwszego miejsca odlotu.
Z kolei, kiedy lot zostaje odwołany, pasażerowie mają prawo do: zwrotu kosztów biletu, innego połączenia z punktem docelowym podróży, posiłków, napojów i komunikacji, jeżeli oczekiwanie na nowe połączenie się przedłuża, jak w przypadku opóźnienia.

Odszkodowanie dla pasażera

Unijne rozporządzenie przewiduje ponadto, że pasażerowie mogą domagać się od linii lotniczych odszkodowania.
– Zgodnie z orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości UE każdy pasażer ma prawo do ubiegania się o odszkodowanie przewidziane w rozporządzeniu, gdy opóźnienie wyniosło trzy godziny lub więcej po pierwotnie przewidzianej przez przewoźnika lotniczego godzinie przylotu – mówi dr Joanna Tomaszewska, radca prawny z SSW Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy.
Jego wysokość uzależniona jest od długości lotu. Pasażer może się ubiegać o wypłatę odszkodowania:
● 250 euro w przypadku lotu o długości do 1,5 tys. km,
● 400 euro w przypadku lotów wewnątrzwspólnotowych dłuższych niż 1,5 tys. km i innych klotów o długości 1,5 do 3,5 tys. km,
● 600 euro w przypadku innych lotów.
Należy jednak pamiętać, że odszkodowanie nie przysługuje, jeśli lot został odwołany z powodu wyjątkowych okoliczności, czyli np. złą pogodę. Ponadto odszkodowanie nie należy się, jeżeli przewoźnik zaoferował inne połączenie w podobnym terminie.
Jeżeli jednak odszkodowanie przysługuje, a przewoźnik mimo to nie chce go wypłacić, można poskarżyć się do Komisji Ochrony Praw Pasażerów działającej przy prezesie Urzędzie Lotnictwa Cywilnego.
– Wszelkie informacje co do sposobu wniesienia i formularz skargi dostępne są na stronie internetowej ULC – podpowiada Joanna Tomaszewska.