- Odpowiedzialność przewoźnika za opóźnienia lub odwołanie środka transportu nie dotyczy tylko samolotów. W przypadku podróży międzynarodowych posiłki, noclegi czy zwrot za bilety analogicznie należą się też pasażerom pociągów, autokarów i promów.

Transgraniczne podróże po Europie nie kończą się tylko na pokładach samolotów - przypomina Europejskie Centrum Konsumenckie przypomina miłośnikom lądowych i morskich wyjazdów o ich prawach.

Jeżeli pociąg został odwołany lub opóźniony o minimum 60 minut możesz domagać się zwrotu kosztu biletu bądź zaoferowania innego połączenia z punktem docelowym. Przewoźnik kolejowy powinien zapewnić pasażerom w czasie oczekiwania napoje oraz posiłki, a także nocleg, o ile istnieje taka konieczność.
Jeżeli pasażer skorzysta z przejazdu, pomimo opóźnienia lub odwołania jest uprawniony do odszkodowania. Jego wysokość uzależniona jest od długości opóźnienia
i ceny biletu:
25 proc. ceny w przypadku opóźnienia wynoszącego 1 godz. - 2 godz.,
50 proc. ceny w przypadku opóźnienia wynoszącego powyżej 2 godz.Ważne:

- pasażer powinien poprosić konduktora bądź kierownika pociągu o potwierdzenie opóźnienia na bilecie,
- odszkodowanie nie przysługuje pasażerowi, jeżeli został poinformowany o opóźnieniu przed zakupem biletu,
- koleje powinny wypłacić odszkodowana, nawet gdy opóźnienie było skutkiem siły wyższej np. nawałnic

Autokar opóźnił się o więcej niż 2 godziny? Przewoźnik powinien zaoferować zwrot (w przypadku rezygnacji) lub inne połączenie z miejscem, do którego miałeś wykupiony bilet. Jeżeli podróż miała potrwać więcej niż 3 godziny, wówczas po 1,5 godz. oczekiwaniu możesz domagać się posiłków i napojów, a także noclegu, o ile występuje konieczność oczekiwania na opóźniony lub odwołany autokar w nocy.

Ważne:

- jeżeli przedsiębiorca nie zaoferuje pasażerowi wyboru pomiędzy zwrotem, a zmianą planu podróży, pasażer ma prawo ubiegać się o odszkodowanie w wysokości 50 proc. ceny biletu.

Przewoźnicy morscy również zmagają się z problemami technicznymi. Dlatego pasażerom odwołanych bądź opóźnionych rejsów także przysługują prawa.

Jeżeli przewoźnik opóźni rejs przynajmniej o 1,5 godz. bądź go odwoła, powinien zaoferować zwrot kosztu biletu lub inne połączenie z miejscem docelowym. W sytuacji, gdy istnieje konieczność oczekiwania na opóźniony bądź zastępczy rejs w nocy, pasażerowie mogą domagać się zakwaterowania w hotelu (maksymalnie 3 doby). Ponadto, mogą ubiegać się o odszkodowania od 25 proc. lub 50 proc. ceny biletu w zależności od długości opóźnienia oraz długości rejsu.

Ważne:

Przepisy nie mają zastosowania do statków, które:
- nie dopuszczają przewozu więcej niż 12 osób
- są statkami, których załoga składa się z nie więcej niż 3 osób, lub dystans rejsu jest mniejszy niż 500 metrów
- są rejsami spacerowymi i krajoznawczymi lub napędzanymi środkami mechanicznymi
- Prawo do opieki, zakwaterowania oraz odszkodowania nie przysługuje pasażerom, którzy dowiedzieli się o opóźnieniu przed zakupem biletu lub posiadają bilety otwarte.
- Odszkodowania nie przysługuje w sytuacji, gdy opóźnienie lub odwołanie jest spowodowane złymi warunkami pogodowymi lub klęskami żywiołowymi.