Zanim małżonkowie zdecydują się na wspólny PIT, powinni sprawdzić, czy jest to opłacalne.
Czy można się rozliczyć wspólnie po zawieszeniu działalności
W trakcie 2014 r. żona zawiesiła działalność opodatkowaną liniowo. Czy możemy się rozliczyć wspólnie?
NIE
Art. 6 ust. 8 ustawy o PIT wyklucza wspólne rozliczenie, jeżeli w stosunku do chociaż jednego małżonka mają zastosowanie przepisy dotyczące podatku liniowego, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, karty podatkowej, a także podatku tonażowego. Dla fiskusa nie ma znaczenia, czy działalność gospodarcza była zawieszona ani to, czy przedsiębiorcy osiągnęli dochód, czy też stratę. Odmienną wykładnię przedstawił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w prawomocnym wyroku z 3 listopada 2014 r. Według sądu użyte w art. 6 ust. 8 sformułowanie „mają zastosowanie”, oznacza choćby potencjalną możliwość stosowania liniowej stawki 19 proc. Takiej możliwości nie ma podatnik w czasie zawieszenia, bo wówczas nie można prowadzić działalności gospodarczej. Innego zdania był WSA w Warszawie w dwóch wyrokach z 9 kwietnia 2015 r. Te orzeczenia są jednak nieprawomocne.
Nie ma natomiast wątpliwości, że nie ma możliwości preferencyjnego rozliczenia, gdy podatnik wybrał sposób opodatkowania wykluczający prawo do wspólnego PIT i nie uzyskał żadnego dochodu (a nie zawiesił działalności). Wówczas istnieje potencjalna możliwość uzyskania dochodu.
Inaczej jest, gdyby w trakcie roku przedsiębiorca stracił prawo do rozliczania się podatkiem liniowym. W konsekwencji musiałby bowiem skorygować zaliczki na PIT i obliczyć je według skali podatkowej. To natomiast oznaczałoby, że w całym roku podatkowym przedsiębiorca rozliczał się na zasadach ogólnych. Wtedy możliwe byłoby wspólne rozliczenie.
Czy wspólny PIT opłaca się w każdej sytuacji
Dochody moje i żony opodatkowane są 18-proc. podatkiem. Czy jedno rozliczenie jest dla nas korzystniejsze?
NIE
Pary, których przychody mieszczą się w tym samym przedziale skali podatkowej, nie zyskują na wspólnym rozliczeniu. Takie rozliczenie jest korzystne, gdy jedno z małżonków nie osiąga dochodów lub są one bardzo niskie, a dochody drugiego przekraczają 85 528 zł rocznie. Aby wspólnie się rozliczyć, małżonkowie muszą być w związku przez cały rok podatkowy, musi też istnieć między nimi wspólność majątkowa. Aby rozliczyć się wspólnie, muszą złożyć wniosek o wspólne opodatkowanie. Zeznanie może podpisać jeden z małżonków, ale musi być do tego upoważniony przez drugiego. Preferencji nie wyklucza śmierć małżonka, jeżeli nastąpiła w trakcie roku podatkowego, jak i po jego zakończeniu, ale przed złożeniem zeznania.