PIT co do zasady trzeba złożyć do ostatniego dnia kwietnia, ale ponieważ w tym roku to sobota, mamy nieco więcej czasu.

Do kiedy rozliczyć PIT

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że PIT należy złożyć do 30 kwietnia. Zgodnie jednak z ordynacją podatkową, „jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy”. 30 kwietnia to sobota, PIT za 2021 r. musimy więc złożyć najpóźniej w poniedziałek 2 maja 2022 r. Dzień Flagi RP nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy.

Wypełnienie PIT online

Od kilku lat skarbówka sporządza gotowe wzory zeznań podatkowych i udostępnia je podatnikom w usłudze Twój e-PIT. Jeśli ktoś nie rozliczy się samodzielnie, zeznanie PIT zostanie uznane za złożone z dniem 2 maja w takiej formie, w jakiej przygotowali je urzędnicy. Uwaga, dotyczy to jednak wyłącznie druków PIT-37 (m.in. dla pracowników, osób wykonujących umowy cywilnoprawne, emerytów) oraz PIT-38 (dla osób osiągających dochody z instrumentów finansowych).

Podatnicy, którzy wykazują inne źródła przychodów (m.in. z działalności gospodarczej, najmu lub dzierżawy, z zagranicy) nadal mają obowiązek samodzielnie złożyć zeznanie roczne. Częściowo wypełnione druki PIT-36 lub PIT-28 (który należało rozliczyć już do 15 lutego) znajdą co prawda w usłudze Twój e-PIT, ale nie są one automatycznie składane z datą 2 maja. Pozostałe, mniej popularne formularze PIT nie są dostępne w usłudze i należy je wypełnić i złożyć samodzielnie.

Złożenie PIT w Urzędzie Skarbowym

Ci, którzy zdecydują się samodzielnie złożyć zeznanie papierowe w urzędzie skarbowym, mogą spodziewać się drobnych utrudnień w związku z akcją protestacyjną. Zapowiada ją Związek Zawodowy Związkowa Alternatywa w Krajowej Administracji Skarbowej. W urzędach skarbowych między 25 kwietnia a 2 maja, codziennie od godz. 12.00 do 12.15, nastąpi przerwa w obsłudze podatników. Związkowcy domagają się co najmniej 20-procentowych podwyżek oraz realizacji zaległej uchwały modernizacyjnej.

Co, jeśli nie złożymy PIT w terminie?

Podatnicy zobowiązani do wypełnienia druków PIT-37 lub PIT-38, którzy sami nie rozliczą się do 2 maja, zostaną rozliczeni przez skarbówkę, nie grozi im więc żadna sankcja za niezłożenie PIT. Warto jednak zainteresować się swoim zeznaniem rocznym i sprawdzić, czy w propozycji przygotowanej przez skarbówkę nie ma błędów. Twój e-PIT pozwala modyfikować zeznanie bez konieczności wypełniania wszystkich rubryk.

Czy w Twój e-PIT można rozliczyć ulgi podatkowe?

Szczególną uwagę warto zwrócić na ulgi podatkowe. Twój e-PIT uwzględnia tylko część z nich. Przykładowo, organy skarbowe mają informację o tym, czy przysługuje nam ulga na dziecko i mogą uwzględnić ją w propozycji zeznania PIT, nie wiedzą natomiast, czy w 2021 np. przeprowadziliśmy termomodernizację domu lub przekazaliśmy darowiznę i przysługują nam ulgi podatkowe także z tych tytułów.

W usłudze Twój e-PIT łatwo wybierzemy też organizację, której chcemy przekazać 1% podatku. Domyślnie system zaproponuję tę organizację, którą obdarowaliśmy w poprzednim roku.

Czy możliwa jest korekta PIT?

Po 2 maja istnieje możliwość złożenia korekty zeznania. Wbrew pojawiającym się niekiedy opiniom, nie ma przeszkód prawnych, by w ramach korekty wykazać pominiętą w pierwotnym zeznaniu ulgę bądź rozliczyć się z małżonkiem. Korekta wiąże się jednak z pewnymi niedogodnościami – przykładowo, jeśli wyniknie z niej obowiązek dopłacenia podatku, podatnik będzie musiał doliczyć do tego zobowiązania odsetki.