Chodziło o kobietę, która jeszcze przed ślubem dostała w darowiźnie od matki mieszkanie. Po trzech latach sprzedała je za 135 tys. zł.
Zanim doszło do tej transakcji kobieta wyszła za mąż za mężczyznę, który jeszcze jako kawaler zaciągnął kredyt hipoteczny na dom. Po ślubie została współwłaścicielką tego domu. Oboje małżonkowie stali się też posiadaczami konta bankowego, które wcześniej należało wyłącznie do męża.
Pieniądze ze sprzedaży mieszkania darowanego przez matkę wpłynęły na wspólny małżeński rachunek bankowy. Kobieta postanowiła, że przeznaczy je na spłatę kredytu zaciągniętego na dom. Sądziła, że dzięki temu nie zapłaci PIT od dochodu ze sprzedaży mieszkania, mimo że zbyła je przed upływem pięciu lat od nabycia (czyli od darowizny). Liczyła na to, że przeznaczając pieniądze na spłatę kredytu hipotecznego, wyda je na własny cel mieszkaniowy, a więc skorzysta z ulgi, o której mowa w art. 121 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25 ustawy o PIT.
Reklama
We wniosku o interpretację przyznała, że nie przystąpiła do umowy kredytowej, ponieważ poinformowano ją, że nie jest to konieczne, skoro na mocy umowy notarialnej stała się współwłaścicielką nieruchomości.
Dyrektor KIS stwierdził jednak, że osoba, która nie jest współkredytobiorcą, nie może korzystać z ulgi mieszkaniowej na spłatę kredytu. Wyjaśnił, że spłata kredytu może być wydatkiem na własny cel mieszkaniowy tylko pod pewnymi warunkami. Jednym z nich jest, aby spłacany kredyt (i odsetki od niego) był zaciągnięty przez podatnika jeszcze przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia poprzedniej nieruchomości. Wynika tak z art. 21 ust. 25 pkt 2 ustawy o PIT.
W tej sprawie nie miało to miejsca, ponieważ kredyt został zaciągnięty przez kawalera, który dopiero potem ożenił się z podatniczką. Tak więc zobowiązanie kredytowe de facto obciąża męża, a nie ją.
Skoro kredyt został zaciągnięty przez kawalera, to spłata jest potem wydatkiem męża, a nie jego żony
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 14 stycznia 2021 r., sygn. 0115-KDIT2.4011.695.2020.2.MM