Wdowiec nie ma obowiązku rozliczenia zmarłego współmałżonka, ponieważ zrobi to urząd skarbowy. Jeżeli jednak zmarły współmałżonek korzystał w roku podatkowym z ulg – można złożyć wspólne zeznanie PIT za 2013 rok.

Zasady wspólnego rozliczania małżonków określone są w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Warunki, jakie trzeba spełnić, żeby można było złożyć wspólne zeznanie podatkowe: to fakt przebywania przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim oraz obowiązek aby pomiędzy małżonkami istniała wspólność majątkowa.

W przypadku śmierci jednego z małżonków wspólne zeznanie małżonków, między którymi istniała w roku podatkowym wspólność majątkowa, może być złożone przez podatnika, który zawarł związek małżeński przed rozpoczęciem roku podatkowego, a jego małżonek zmarł w trakcie roku podatkowego lub w 2014 roku przed złożeniem zeznania podatkowego. Śmierć podatnika nie pozbawia małżonka prawa do wspólnego rozliczenia PIT za 2013 rok.

Obowiązek poinformowania o wysokości dochodu lub przychodu osiągniętego przez zmarłego współmałżonka ciąży wyłącznie na organie podatkowym. To właśnie on powinien poinformować o wysokości dochodu/przychodu oraz o wysokości wpłaconych zaliczek na podatek lub wpłaconego podatku, wskazując jednocześnie należną kwotę podatku pozostającego do zapłaty lub kwotę jego nadpłaty.

Wysłanie informacji o dochodach ciąży również na płatnikach, którzy do końca lutego powinni przesłać informację o dochodach/przychodach z zeszłego roku. Jeżeli jednak taka informacja nie dojdzie do domu, małżonek zmarłej osoby, może również poprosić zakład pracy, ZUS lub KRUS – aby wystawił informację o dochodach zmarłego współmałżonka.

Jeżeli zmarły współmałżonek posiadał prawo do ulg i odliczeń podatkowych i poniósł wydatki, które uprawniają do odliczenia, z takiego prawa może skorzystać żyjący małżonek, który będzie rozliczał zeznanie podatkowe ze zmarłym małżonkiem.

Złożenie zeznania jest możliwe do 30 kwietnia 2014 roku. Warto pamiętać, że składając PIT ze zmarłym małżonkiem wystarczy jest tylko jeden podpis – osoby, która składa zeznanie podatkowe w swoim imieniu. Podpisu za osobę zmarłą nie wolno składać.