Według ustawy o PIT sprzedaż nieruchomości przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił jej zakup lub dziedziczenie, niesie ze sobą obowiązek zapłaty podatku dochodowego.

Ulga mieszkaniowa obowiązuje od 1 stycznia 2009. Zastąpiła ona ulgę meldunkową, która pozawala na zwolnienie z opodatkowania sprzedaży nieruchomości.

Ulga mieszkaniowa pozwala podatnikom stojącym przed koniecznością zapłacenia podatku od sprzedaży nieruchomości, na zwolnienie z podatku dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości pod warunkiem wydania otrzymanych pieniędzy na własne cele mieszkaniowe.

Jak skorzystać z ulgi mieszkaniowej

Wolne od opodatkowania PIT są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie 2 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym nastąpiła sprzedaż nieruchomości, przychód z niej uzyskany został wydany na własne cele mieszkaniowe. W takim wypadku uzyskany z tytułu sprzedaży dochód nie będzie podlegał opodatkowaniu.

PIT 2013: jak rozliczyć sprzedaż nieruchomości

W przypadku, kiedy podatnik nie będzie przeznaczał całości przychodów na własne potrzeby mieszkaniowe, uzyskany z tego tytułu dochód (przychody po odjęciu kosztów uzyskania przychodu) podlega opodatkowaniu 19 proc. PIT.

Własne cele mieszkaniowe

Pod pojęciem wydatków na własne cele mieszkaniowe możemy znaleźć wydatki, które zostały poniesione na:
- nabycie budynku mieszkalnego;
- nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego;
- nabycie gruntu pod budowę domu;
- budowę, adaptację oraz remont własnego budynku mieszkalnego;
- spłatę kredytu wraz z odsetkami, który został zaciągnięty na sfinansowanie własnych potrzeb mieszkaniowych.
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012r., poz. 361, z późn. zm.).