Zasady rozliczania, wysokość podatku oraz możliwość skorzystania z ulg podatkowych w PIT 2013 przy sprzedaży nieruchomości, są zależne od daty wybudowania (lub zakupienia) zbywanej nieruchomości.

Podatnicy, którzy uzyskają przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości, przed upływem 5 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie nieruchomości – muszą zapłacić podatek dochodowy od takiego przychodu.

W 2013 roku obowiązek zapłaty podatku od sprzedaży nieruchomości mają wszyscy ci podatnicy, którzy dokonali zakupu lub wybudowania nieruchomości w okresie od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2008 roku, oraz od 1 stycznia 2009.
W przypadku nieruchomości nabytych lub wybudowanych w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2008 roku, opodatkowaniu podlega dochód. Oznacza to, że przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości jest pomniejszany o koszty uzyskania tego przychodu (np. koszty budowy lub koszty zapłaconego podatku od spadków i darowizn, jeżeli nieruchomość została nabyta w drodze spadku lub darowizny).

PIT 2013 – jak rozliczyć ulgę na dzieci

Należny podatek wynosi 19 proc. osiągniętego dochodu, który stanowi różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości a kosztami uzyskania przychodu, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od zbywanych nieruchomości. Obliczony w ten sposób podatek należy zapłacić w terminie złożenia zeznania za rok podatkowy, w którym nastąpiła sprzedaż nieruchomości.

Podatnicy, którzy zbywają nieruchomość zakupioną lub wybudowaną w okresie od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2008 roku, mogą skorzystać z ulgi meldunkowej, która pozwala na całkowite zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku od sprzedaży nieruchomości. Warunkiem takiego zwolnienia jest konieczność zameldowania przez podatnika na pobyt stały w sprzedawanym budynku przez minimum 12 miesięcy przed momentem sprzedaży nieruchomości.

Podatnicy, którzy w 2013 roku sprzedali nieruchomość, która została nabyta lub wybudowana po 1 stycznia 2009 roku, muszą zapłacić również 19-proc. podatek od dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości.

Zmieniły się jednak zasady zwolnienia podatkowego – wprowadzona została nowa ulga mieszkaniowa, w miejsce zlikwidowanej ulgi meldunkowej.

PIT 2013 – jak rozliczyć ulgę internetową na nowych zasadach

Wolne od opodatkowania PIT są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału w wydatkach poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie 2 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości został wydany na własne cele mieszkaniowe. Udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości.

W przypadku sprzedaży nieruchomości, które zostały nabyte lub wybudowane po 1 stycznia 2009 roku, podatnicy mają obowiązek złożyć do końca kwietnia zeznanie PIT-39.