Ministerstwo Finansów zakłada, że po raz pierwszy na początku 2015 r. urzędy skarbowe przygotują wstępnie wypełnione zeznania PIT dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Formularze będą dotyczyć rozliczenia za rok 2014.
Szczegóły realizacji programu „e-Podatki” przedstawił wczoraj wiceminister finansów nadzorujący administrację podatkową i szef Służby Celnej Jacek Kapica. Zrobił to na spotkaniu z przedstawicielami firm zainteresowanych korzystaniem z usług informatycznych administracji podatkowej.
Program „e-Podatki” obejmuję trzy projekty: e-Rejestracja (ma ułatwić rejestrację podatników, obecnie najbardziej zaawansowany), e-Deklaracje (jego celem jest poprawa wymiany informacji z otoczeniem) i e-Podatki. Ten ostatni ma usprawnić administrację podatkową od wewnątrz, ułatwiając urzędnikom np. typowanie podatników do kontroli. Dzięki niemu też, jak zadeklarował wiceminister Kapica, typowe sprawy będą załatwiane bardzo sprawnie.
Odpowiadając na pytania o ewentualne zwolnienia w administracji w związku z wdrażanym programem „e-Podatki”, stwierdził, że ministerstwo nie planuje redukcji zatrudnienia, nie licząc naturalnych odejść z pracy czy na emeryturę. – Rocznie jest 2000 takich przypadków – oznajmił.
Jednocześnie Jacek Kapica stawia na „rozbudowanie funkcji pomocniczości urzędów skarbowych”. Chodzi o to, by podatnicy mogli uzyskiwać w nich potrzebne informacje o swoich obowiązkach. Zdaniem wiceministra brak takiego rozwiązania jest powodem, dla którego administracja ma do czynienia z zalewem wniosków o interpretacje indywidualne.