Podatnik nie zmieni PIT po tym, jak się z niego prawidłowo rozliczył i skorzystał z przysługujących mu ulg – wyjaśniła poznańska Izba Skarbowa.
O interpretację wystąpił podatnik, który w zeznaniu rocznym za 2011 r. rozliczył zarobki polskie oraz z dwóch i pół miesięcy pracy w Holandii. Skorzystał z ulgi abolicyjnej, o której mowa w art. 27g ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.).
Dzięki niej mógł odliczyć różnicę (345 zł) między podatkiem płaconym według metody proporcjonalnego odliczenia (sposób unikania podwójnego opodatkowania wybrany w umowie zawartej między Polską a Holandią) a hipotetycznym podatkiem, który płaciłby z zastosowaniem metody wyłączenia z progresją. Podatnik zdawał sobie jednak sprawę, że w chwili, gdy otrzyma zwrot podatku holenderskiego, będzie musiał go ująć w polskim zeznaniu za rok, w którym ten zwrot nastąpi. Zapytał więc, czy może złożyć korektę PIT-36 za 2011 r. tak, aby nie odliczać holenderskiej daniny.