Podatnik nie zmieni PIT po tym, jak się z niego prawidłowo rozliczył i skorzystał z przysługujących mu ulg – wyjaśniła poznańska Izba Skarbowa.
O interpretację wystąpił podatnik, który w zeznaniu rocznym za 2011 r. rozliczył zarobki polskie oraz z dwóch i pół miesięcy pracy w Holandii. Skorzystał z ulgi abolicyjnej, o której mowa w art. 27g ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.).
Dzięki niej mógł odliczyć różnicę (345 zł) między podatkiem płaconym według metody proporcjonalnego odliczenia (sposób unikania podwójnego opodatkowania wybrany w umowie zawartej między Polską a Holandią) a hipotetycznym podatkiem, który płaciłby z zastosowaniem metody wyłączenia z progresją. Podatnik zdawał sobie jednak sprawę, że w chwili, gdy otrzyma zwrot podatku holenderskiego, będzie musiał go ująć w polskim zeznaniu za rok, w którym ten zwrot nastąpi. Zapytał więc, czy może złożyć korektę PIT-36 za 2011 r. tak, aby nie odliczać holenderskiej daniny.
Nie pozwoliła mu na to poznańska Izba Skarbowa. Przypomniała, że prawo do korekty dotyczy sytuacji, gdy podatnik błędnie sporządził daną deklarację bądź nie skorzystał z uprawnień, które mu przysługują. Taka sytuacja nie dotyczy pytającego podatnika, bo z podatku rozliczył się prawidłowo i skorzystał z ulgi abolicyjnej. Dlatego musi doliczyć kwotę zwrotu holenderskiego podatku do daniny wyliczonej za rok, w którym go otrzyma.
Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej z 2 sierpnia 2013 r., nr ILPB2/415-451/13-2/ES.